Book online

GS24 Book et besøg hos en landmand

Beskrivelse

I landbruget arbejdes der løbende med bæredygtighed og grøn opstilling.
Landbrugs- og Fødevarer giver mulighed for et besøg hos den lokale landmand, hvor I kommer på opdagelse i virkeligheden og oplever, hvordan en moderne virksomhed arbejder.

Forløbet forholder sig til temaerne forbrug, fødevarer og erhvervsliv som en del af Grønne Sammens tematikker og Viborg Kommunes klimaplan.

Aktiviteter

I ser gården, og landmanden viser rundt og fortæller om arbejdet, dyrene og livet på landet.

Besøg en landmand og få svar på jeres spørgsmål om køer, grise, økologi, dyrevelfærd og meget mere.

Forberedelse

Landmanden forventer, at I

  • møder velforberedte - læs mere om forberedelse til et gårdbesøg.
  • kommer for at lære og opleve
  • er klar og klædt på (også helt bogstaveligt) til at gå rundt på en gård

I behøver ikke vide alt om landbrug, men må meget gerne have forberedt nogle spørgsmål. se "undervisningsmateriale"

På landet er der god tradition for, at der er højt til loftet og plads til alle. Husk alligevel, at et gårdbesøg er en ekskursion til et sted, som både er arbejdsplads og hjem for landmanden.

Brug 20 råd til en grønnere hverdag fra Viborg Kommunes klimaplan som afsæt til samtale om og/eller arbejde med de temaer, der er relevante for forløbet.

Tænk desuden i muligheder for grøn transport: Vælg gerne cyklen, gå eller tag offentlig transport, hvortil billetterne også refunderes.

 

Efterbehandling

Dagen efter klassens besøg modtager du en mail fra Skole, Landbrug & Fødevarer. Her beder vi dig bekræfte, at besøget har fundet sted. Det er vigtigt, at du bekræfter mailen. Din bekræftelse gør det muligt for landmanden at modtage et beløb på 500 kr. fra Skole, Landbrug & Fødevarer til delvis dækning af udgifter forbundet med jeres besøg.

For at skabe bedst mulig sammenhæng mellem dette forløb og elevernes læring i klasselokalet, er det en god idé at koble forløbet til et emne, I arbejder med før og efter.

Find inspiration til forskellige vinkler på temaerne forbrug, fødevarer og erhvervsliv under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på Gyldendals portaler.

 

Formål

Formålet med besøget er, at give eleverne større viden om, hvor maden kommer fra, og hvordan en fødevareproduktion kan se ud.

Eksempler fra Fælles Mål:

Natur og teknologi, efter 2. klasse  - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag. Med særligt fokus på 'perspektivering i naturfag'.

Natur og teknologi, efter 4. klasse  - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster. Med særligt fokus på 'perspektivering i naturfag'.

Natur og teknologi, efter 6. klasse  - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser. Med særligt fokus på 'perspektivering i naturfag'.

Biologi - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse. Med særligt fokus på 'perspektivering i naturfag'.

Tilmelding

Find en lokal landmand på Skole, Landbrug og Fødevares hjemmeside og kontakt ham direkte.