Book online

GS24 BIOPHONY -et kunstværk/ en forestilling

Beskrivelse

Oplev det nyskrevne, kunstneriske værk BIOPHONY. 

Værket er skabt af professionelle kunstnere i samarbejde med en skoleklasse fra Viborg Kommune. 

Værket omhandler livet i regnskoven - og stiller generelt skarpt på træernes indvirkning på planeten. 

Forløbet forholder sig til temaerne forbrug, klimatilpasning og menneskets samspil med naturen som en del af Grønne Sammens tematikker og Viborg Kommunes klimaplan.

Aktiviteter

Klassen er publikum til uropførelse af værket BIOPHONY, som er skrevet af komponisterne Mathias Madsen Munch og Ronni Kot Wenzell. Ronni bor i Brasilien og spiller med sin marimba og vibrafon overalt i hele verden.

Derudover står animatorerne Rikke Planeta og Philip Piaget fra Ouros for animationsdelen af kunstværket.

Sidst men ikke mindst bidrager en klasse fra Viborg Kommune med statements igennem værkets opførelse. 

Forberedelse

Orientér jer om livet i regnskoven og tag en snak om, hvordan man er til koncert i en koncertsal.

Brug 20 råd til en grønnere hverdag fra Viborg Kommunes klimaplan som afsæt til samtale om og/eller arbejde med de temaer, der er relevante for forløbet.

Tænk desuden i muligheder for grøn transport: Vælg gerne cyklen, gå eller tag offentlig transport hvor, billetterne også refunderes af Transportpuljen.

Efterbehandling

Tag en snak på klassen om elevernes oplevelser med koncerten.

For at skabe bedst mulig sammenhæng mellem dette forløb og elevernes læring i klasselokalet, er det en god idé at koble forløbet til et emne, I arbejder med før og efter.

Find inspiration til forskellige vinkler på temaerne forbrug, klimatilpasning og menneskets samspil med naturen under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på forskellige portaler.

Formål

Formålet med forløbet er, at eleverne skal reflektere over skovenes betydning på jorden - og betydningen af træer for os mennesker. 
De skal gennem musik, animation og ord pirres, provokeres og forundres. 
De skal reflektere over deres egen holdninger til naturen, skoven og træerne. 
 

Eksempler fra Fælles Mål

Biologi - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.

Musik, som valgfag - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'musikforståelse', hvor eleven kan forholde sig kvalificeret til musikalsk praksis og musiks betydning.

Sted
Musiksalen
Gravene 25,
8800 Viborg

Der er ca. 700 m at gå fra Banegårdspladsen, bus nr. 3 standser lige ved og bus nr. 1, 61, 62, 64, 66 og en række andre busser standser på Boyesgade med kort gåafstand til Musiksalen.

Find bustransport på Rejsekortets prisberegner, bed jeres skolesekretær oprette Erhvervsrejsekort og booke plads hos Midttrafik (på 87 40 82 40), hvis I over 20 rejsende.

Undervisningsmateriale
Tilmelding

Kontakt tovholder, Jane Lyngbye Hvid Jensen, hvis der er spørgsmål vedrørende forløbet.
Book forløbet nederst på siden i tilmeldingsmodulet.

Én billet svarer til én klasse.

Tilmeldingsfrist
19.06.2024
Tilmelding