Fuldt booket

GS24 Biodiversitet med De små klimamonstre

Beskrivelse

Hvorfor giver Helenes æbletræ ikke æbler? Hvor er insekterne? Og kan de Små Klimamonstre, sammen med eleverne, løse problemet i Helenes have?” 

Få besøg af de Små Klimamonstre som er fem gode venner, der elsker at passe godt på den planet, vi allesammen bor på.
Det er klimamonstrenes fornemmeste opgave at gøre børn klogere, gladere og grønnere gennem sjov klimaformidling. 
 
Dette forløb har fokus på biodiversitet og natur især i forhold til haven.
Eleverne kommer til både at se et lille teater show og selv være aktiv med sjove spil og aktiviteter. 

Forløbet forholder sig til temaerne klimatilpasning og menneskets samspil med naturen som en del af Grønne Sammens tematikker og Viborg Kommunes klimaplan.

Aktiviteter

Først vil showet “Luna og træet uden æbler” blive opført. Showet har en varighed à 20 minutter og vil inkludere interaktion med børnene. 

Om showet: 
Klimamonstret Luna skal mødes med sin menneskeven, Helene. Sammen skal de på skattejagt. Ikke sådan en almindelig en, men en hvor de skal finde insekter i naturen fra deres bingoplader. Helene foreslår sin egen have til skattejagten. Der er dog et problem: I Helenes have er der kun en stor græsplæne og ét enkelt æbletræ, som aldrig har givet æbler. 

Hvorfor giver træet ikke æbler? Hvor er insekterne? Og kan Luna, sammen med eleverne, løse problemet i Helenes have?” 

Showet er et lille teaterstykke hvor et stort, lyserødt klimamonster og Helene skal løse mysteriet om æbletræet. I et show med både dans, musik og børnenes hjælp vil Luna hjælpe Helene med at forstå sammenhængen mellem natur, biodiversitet, bestøvning og insekternes rolle.   

Efter showet skal vi spille kæmpe brætspillet “Den vildeste have”, hvor børnene skal lave den flotteste og mest biodiverse have. En aktivitet som sætter fokus på at skabe biodiversitet i haven med forskellige naturelementer. 

Vi skal også spille havespillet “Red Haven”, hvor vi på en sjov måde skal sortere skrald og få plantet blomster. En aktivitet som minder om en slags kongespil, men med skrald, blomster og læring om sortering. 

Forberedelse

Inden dagen arbejdes der med aktiviteter omkring biodiversitet.
Det kan gøres med afsæt i materialet på DR Skoles temaside 'Biodiversitet' og 'Biodiversitet - del2' (findes som PRIMÆRT materiale under 'undervisningsmateriale') eller noget lignende.

Brug 20 råd til en grønnere hverdag fra Viborg Kommunes klimaplan som afsæt til samtale om og/eller arbejde med de temaer, der er relevante for forløbet.

Efterbehandling

Når I har haft besøg af de Små Klimamonstre, kan I efterfølgende tage ud at kigge på skolens egne områder:
Hvor mange forskellige blomster kan I finde? Hvor mange forskellige dyr og insekter, kan I finde?
I kan med fordel benytte jer af de to ark med insekter, som kan findes på hjemmesiden eller uddeles på dagen. Tal om, hvad I har fundet, og hvordan der kan komme flere insekter i området. 

For at skabe bedst mulig sammenhæng mellem dette forløb og elevernes læring i klasselokalet, er det en god idé at koble forløbet til et emne, I arbejder med før og efter.

Find inspiration til forskellige vinkler på temaerne klimatilpasning og menneskets samspil med naturen under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på forskellige portaler.

 

 

Formål

Sammen med de Små Klimamonstre lærer børnene vigtigheden i at have en rig natur, og hvad biodiversitet betyder. Samtidig lærer de også om bestøvning og at sætte pris på naturen, vi er en del af. Børnene får også forbilleder og gode venner i de Små Klimamonstre. 

Eksempler fra Fælles Mål:

Natur/teknologi - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'undersøgelse', hvor eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål. Med særligt fokus på 'organismer'.

Dansk - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'fortolkning', hvor eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster. Med særligt fokus på 'oplevelse og indlevelse'.

Sted

På jeres egen skole

Tilmelding

Kontakt formidler, hvis der er spørgsmål vedrørende forløbet.
Book forløbet nederst på siden i tilmeldingsmodulet.

Tlf.nr. 3176 7803
Tilmeldingsfrist
19.06.2024
Tilmelding