Book online

GS24 Besøg på vandværket

Beskrivelse

Vand er en ressource, som mange tager for givet, men der findes kun en begrænset mængde vand på jorden.
I arbejdet med vand lærer eleverne om miljø, vandets kredsløb, spildevand og meget mere.

Det lokale vandværk bidrager med en forståelse af, hvor vandet kommer fra.

Dette forløb passer godt sammen med forløbet Besøg et moderne rensningsanlæg. På denne måde får eleverne viden hele vejen omkring vandet.

Forløbet forholder sig til temaerne energi, forbrug og menneskets samspil med naturen som en del af Viborg Kommunes klimaplan.

Aktiviteter

Eleverne får en rundvisning på vandværket og mulighed for at stille spørgsmål til medarbejderen.

Forberedelse

Det er en fordel, at eleverne har viden om vandets kredsløb og har forberedt spørgsmål til medarbejderen/omviseren på vandværket.

Brug 20 råd til en grønnere hverdag fra Viborg Kommunes klimaplan som afsæt til samtale om og/eller arbejde med de temaer, der er relevante for forløbet.

Tænk desuden i muligheder for grøn transport: Vælg gerne cyklen, gå eller tag offentlig transport hvor, billetterne også refunderes.

Efterbehandling

For at skabe sammenhæng mellem dette forløb og elevernes læring i klasselokalet, er det en god idé at koble forløbet til et emne, I enten skal i gang med, midt i eller har afsluttet.

Find inspiration til undervisningsforløb om vand og med forskellige vinkler på temaerne energi, forbrug og menneskets samspil med naturen under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på Gyldendals portaler.

Formål

Formålet med forløbet er, at eleverne får viden om vandet som ressource, vandets kredsløb og bæredygtighed i forhold til vandforbrug.

Eksempler fra Fælles Mål

Natur/teknologi, efter 4. klasse - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster. Med særligt fokus på 'teknologi og ressourcer'.

Natur/teknologi, efter 6. klasse - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser. Med særligt fokus på 'teknologi og ressourcer'.   

Biologi - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse. Med særligt forkus på 'anvendelse af naturgrundlaget'.

Geografi - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse. Med særligt forkus på 'jordkloden og den klima'.

Sted
Nordværket
Neckelmanns Vej 6
8800 Viborg

Der er ca. 5 km. at cykle fra Viborg midtby og bus nr. 61, 62 og 64 standser i nærheden af Nordværket.

Find bustransport på Rejsekortets prisberegner, bed jeres skolesekretær oprette Erhvervsrejsekort og booke plads hos Midttrafik (på 87 40 82 40), hvis I over 20 rejsende.

Undervisningsmateriale

PRIMÆRT materiale
Undervisningsforløb, som kan bruges i forbindelse med besøg på et vandværk. Søg på Meebook: KLC VIBORG Vandværk.

PRIMÆRT materiale

Tilmelding

Kontakt formidler, Mogens Brems Knudsen, hvis der er spørgsmål vedrørende forløbet.
Book forløbet på Nordværket nederst på siden i tilmeldingsmodulet.

Henvendelse til andre vandværker foregår direkte til det lokale vandværk. De skal ikke bookes her. Se listen her: Vandværker i Viborg Kommune

Tlf.nr. 89 29 29 12
Tilmeldingsfrist
08.08.2023
Tilmelding