Gratis

GS24 Besøg den lokale fjernvarme

Beskrivelse

Hvad er fjernvarme, og hvor kommer det fra?

I dette forløb får I muligheden for at besøge det lokale fjernvarmeværk, som leverer fjernvarme til en stor del af husene i Viborg Kommune.

Under "undervisningsmaterialer" vil I finde en liste over varmeværker. Find det tættest på jer og ta' kontakt og aftal hvordan JERES besøg skal være. 

Forløbet forholder sig til temaerne klimatilpasning og energi som en del af Viborg Kommunes klimaplan.

Aktiviteter

Alt efter hvilket fjernvarmeanlæg, I besøger, og hvad jeres faglige fokus måtte være, vil I have mulighed for at tilrettelægge jeres besøg i samarbejde med varmeværket.

 

Forberedelse

Se filmen 'Vi er fælles om en grøn fremtid' - findes under 'undervisningsmaterialer'.
Arbejd med arket 'Undersøg en virksomhed' - findes under 'undervisningsmaterialer'.

Brug desuden 20 råd til en grønnere hverdag fra Viborg Kommunes klimaplan som afsæt til samtale om og/eller arbejde med de temaer, der er relevante for forløbet.

Tænk desuden i muligheder for grøn transport: Vælg gerne cyklen, gå eller tag offentlig transport hvor, billetterne også refunderes.

Efterbehandling

Find inspiration til forskellige vinkler på temaerne klimatilpasning og energi under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på Gyldendals portaler.

Formål

Formålet med besøget er
- at give eleverne indsigt i, hvor varmen i deres huse kommer fra
- høre om, hvad man kan gøre for at vælge mere bæredygtige løsninger
 

Eksempler fra Fælles Mål

Matematik, efter 6. klasse - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'matematiske kompetencer', hvor eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Med særligt fokus på 'problembehandling' og 'modellering'.

Matematik, efter 9. klasse - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'matematiske kompetencer', hvor eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik. Med særligt fokus på 'problembehandling' og 'modellering'.

Natur/teknologi - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser. Med særligt fokus på 'teknologi og ressourcer'.

Geografi - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse. Med særligt forkus på 'perspektivering i naturfag'.

Undervisningsmateriale

PRIMÆRT materiale
Varmeværker i Viborg Kommune og tilhørende kontaktpersoner og -oplysninger.

PRIMÆRT material
Forberedende arbejdsark: Undersøg virksomheden

SEKUNDÆRT materiale

Tilmelding

Booking foregår ved direkte kontakt til jeres lokale fjernvarmeværk - se dokument under 'undervisningsmaterialer'.

Tlf.nr. 2532 6000
Tilmeldingsfrist
19.06.2024