Obligatorisk

GS24 Børnefestival på Naturskolen

Beskrivelse

Hvordan redder man egentlig verden? 

Spørger man f.eks. Vitello, kan det godt være ret svært at redde HELE verden på én gang, men man kan starte i det små.

Årets børnefestival tager udgangspunkt i det nære og konkrete, når alle 2. og 3. klasser stifter bekendtskab med egetræet og dets cyklus i selskab med Naturskolens naturvejledere og studerende fra "Outdoor og grøn ballance-linjen" på læreruddannelsen i Skive.

Festivallen byder også på en forestilling med teatergruppen HeartBeat, der tager jer med på en rytmisk rundtur med udgangspunkt i Grønne Sammen-sangen.

Så I kan godt begynde at glæde jer!
 

Forløbet forholder sig til temaerne menneskets samspil med naturen og klimatilpasning som en del af Grønnes Sammens tematikker og Viborg Kommunes klimaplan.

Aktiviteter

Program:

08.45 - Løbende ankomst:
             Find jeres skoleskilt, sæt taskerne og tag en mad i hånden
09:00 - Fælles velkomst ved Amfiscenen 

Herefter er programmet forskelliget for 2. og 3. klasse - se under PRIMÆRT materialer

11:50 - Madpakker ved skoleskilte
12.10 - Begyndende hjemtransport med bus

Hvis I er på cykel eller gåben, er I velkommen til at blive på Naturskolen.

Festivalen er obligatorisk for 2. og 3. klasserne, men alle klasser skal tilmeldes nederst på siden, så vi kan komme i kontakt med jer.

Forberedelse

Praktiske forberedelser:

 • Tilmeld din klasse den fredag, hvor I og resten af jeres skole er Grønne Sammen.
   
 • Tænk gerne grøn transport: Vælg cykel, gå eller tag offentlig transport, hvor billetterne også refunderes af Transportpuljen.
  Har du brug for bustransport, laves der fælles kørsel til dette forløb. Det bookes nederst på forløbsbeskrivelsen – samme sted som tilmelding.
  Bookes fælles transport, modtager I efter sommerferien et opsamlingstidspunkt fra vognmanden.

Faglige forberedelser:

 • Før festivallen arbejdes der med bogen Vitello redder verden ud fra tilhørende materiale.
 • Derudover skal I øve vores fælles Grønne Sammen-sang, så I er klar til at synge med HeartBeat. 
  Det hele findes som PRIMÆRT materiale under 'undervisningmateriale'.

I skal påregne ca. 2 lektioner som forberedelse med klassen forud for dagen.
 

Brug gerne 20 råd til en grønnere hverdag fra Viborg Kommunes klimaplan som afsæt til samtale om og/eller arbejde med de temaer, der er relevante for forløbet.

Efterbehandling

Saml gerne op i klassen:
- Hvad lærte I om egetræet og dets cyklus?
- Hvordan hænger det sammen med at redde verden?
- Hvad ville Vitello gøre for at redde egetræerne?

For at skabe bedst mulig sammenhæng mellem dette forløb og elevernes læring i klasselokalet, er det en god idé at koble forløbet til et emne, I arbejder med før og efter.

Find inspiration til forskellige vinkler på temaerne menneskets samspil med naturen og klimatilpasning under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på Gyldendals portaler.

Formål

Formålet med forløbet er, at eleverne 

 • arbejder skønlitterært med bæredygtighed
 • lærer den nære natur at kende, for bedre at kunne forstå og passe på den
 • oplever en kulturel vinkel på bæredygtighed og bliver inddraget heri
   

Eksempler fra Fælles Mål

Dansk, efter 2. klasse - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'fortolkning', hvor eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster. med særligt fokus på 'fortolkning' og 'perspektivering'.

Dansk, efter 4. klasse - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'fortolkning', hvor eleven kan forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster. med særligt fokus på 'fortolkning' og 'perspektivering'.

Natur/teknologi, efter 2. klasse - Der arbejdes indenfor 'perspektivering', hvor eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag. Med særligt fokus på 'perspektivering i naturfag' og 'organismer'.

Natur/teknologi, efter 4. klasse - Der arbejdes indenfor 'perspektivering', hvor eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster. Med særligt fokus på 'perspektivering i naturfag' og 'naturen lokalt og globalt'.

Sted
Naturskolen ved Hald
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

Bus 53 standser ved Herningvej med 650 m til Naturskolen

Find bustransport på Rejsekortets prisberegner, bed jeres skolesekretær til at oprette Erhvervsrejsekort og at booke plads hos Midttrafik (på 87 40 82 40), hvis I over 20 rejsende.

Undervisningsmateriale

PRIMÆRT materiale
Program for dagen

PRIMÆRT materiale
Vitello redder veden. Find den på BookBites med dit lærerlogin.
 uge 36 og 37 vil den også være tilgængelig for eleverne via unilogin.
Vitello - undervideningsmateriale (download)

PRIMÆRT materiale
Grønne Sammen-sangen (tekst/noder/becifringer til download)

PRIMÆRT materiale

PRIMÆRT matriale

PRIMÆRT materiale

PRIMÆRT materiale

PRIMÆRT materiale

PRIMÆRT materiale
Kort over mødesteder ved Naturskolen ved Hald ...KOMMER...

SEKUNDÆRT materiale
Pluk fra Gyldendals forløb om Kim Fupz Aakesons og sammensæt dit eget forløb.
Kim Fupz Aakeson Dansk 0-2 Gyldendals fagportaler (tiltænkt 1.-2. klasse)
Kim Fupz Aakeson Dansk 3-6 Gyldendals fagportaler (tiltænkt 5.-6. klasse)

SEKUNDÆRT materiale
Seriebøger: Vitello Dansk 0-2 Gyldendals fagportaler (tiltænkt 1.-2. klasse)

Tilmelding

Kontakt tovholder, Thora Bundgaard Sørensen, hvis der er spørgsmål vedrørende forløbet.
Book forløbet (og evt. fælles transport) nederst på siden i tilmeldingsmodulet.

Festivalen er obligatorisk for 2. og 3. klasserne, men alle klasser skal tilmelde sig nederst på siden - vælg fredag i den uge, hvor I og resten af jeres skole er Grønne Sammen.

Tlf.nr. 87871072
Tilmeldingsfrist
08.05.2024
Tilmelding