Fuldt booket

GS24 Affaldsforløb med De små klimamonstre

Beskrivelse

Er I klar til et SKRALDgodt forløb?

Få besøg af de Små Klimamonstre, som er fem gode venner, som elsker at passe godt på den planet, vi allesammen bor på.
et er klimamonstrenes fornemmeste opgave at gøre børn klogere, gladere og grønnere gennem sjov klimaformidling. 

Dette forløb har fokus på henkastet affald og sortering af skrald.
Børnene kommer til både at se et lille teater show og selv være aktiv med sjove spil og aktiviteter. 

Forløbet forholder sig til temaerne forbrug, affald og menneskets samspil med naturen som en del af Grønne Sammens tematikker og Viborg Kommunes klimaplan.

Aktiviteter

Allerførst vil showet “Birk og jagten på det forsvundne pindsvin” opføres for eleverne. Showet har en varighed à cirka 20 minutter og vil inkludere interaktion med eleverne. 

Om showet: 
Klimamonstret Birks bedste pindsvine-ven Nipper er forsvundet. Birk er nødt til at finde ham. I jagten efter sin stikkende ven falder Birk over et problem, som han er nødt til at løse, og han får derfor brug for hjælp fra sin menneskeven Helene og alle de elever, han kan. 

Hvor er Nipper? Og vil det lykkes for Birk at finde ham?” 

Showet er et lille teaterstykke, hvor et stort, blåt klimamonster og Helene skal løse mysteriet om det forsvundne pindsvin. Undervejs er de nødt til i fællesskab at løse problemet med en masse skrald, som de med både dans, musik og børnene skal sortere.   

Efter showet skal vi spille have-spillet “Red Haven”, hvor vi på en sjov måde skal sortere skrald og få plantet blomster. En aktivitet som minder om en slags kongespil, men med skrald, blomster og læring om sortering. 

Derudover skal vi også lave en actionfyldt aktivitet, hvor børnene skal prøve at sortere affald med specielle skraldekatapulter. 

Forberedelse

Inden dagen arbejdes der med aktiviteter omkring affald og affaldssortering.
Det kan gøres med afsæt i materialet 'Professor Skrald og skrotrobotterne' (findes som PRIMÆRT materiale under 'undervisningsmateriale') eller noget lignende.

Brug desuden gerne 20 råd til en grønnere hverdag fra Viborg Kommunes klimaplan som afsæt til samtale om og/eller arbejde med de temaer, der er relevante for forløbet.

Efterbehandling

Når I har haft besøg af de Små Klimamonstre, kan I efterfølgende tage ud at samle skrald på en nærliggende legeplads, skov eller et andet område.
I kan spille skraldebingo ved hjælp af arkene, som kan findes på hjemmesiden eller uddeles på dagen.

Tal om, hvad I har fundet. Hvordan er det mon endt der, hvordan skal det sorteres, og hvad kan det så blive til?  

For at skabe bedst mulig sammenhæng mellem dette forløb og elevernes læring i klasselokalet, er det en god idé at koble forløbet til et emne, I arbejder med før og efter.

Find inspiration til forskellige vinkler på temaerne forbrug, affald og menneskets samspil med naturen under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på forskellige portaler.

Formål

Sammen med de Små Klimamonstre lærer eleverne vigtigheden i, at skrald ikke ligger i naturen.
Samtidig lærer de også, hvorfor det er en rigtig god idé at sortere, og at det faktisk slet ikke er så svært, så længe de ikke skal gøre det med en skraldekatapult hver gang.
Eleverne får også forbilleder og gode venner i de Små Klimamonstre. 
 

Eksempler fra Fælles Mål:

Natur/teknologi - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan genkende natur og teknologi i sin hverdag. Med særligt fokus på 'perspektivering i naturfag'.

Dansk - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'fortolkning', hvor eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster. Med særligt fokus på 'oplevelse og indlevelse'.

Sted

På jeres egen skole

Tilmelding

Kontakt formidler, hvis der er spørgsmål vedrørende forløbet.
Book forløbet nederst på siden i tilmeldingsmodulet.

Tlf.nr. 3176 7803
Tilmeldingsfrist
19.06.2024
Tilmelding