Gratis

Genanvendt Le Mans – konkurrence i sortering

Beskrivelse

Dette forløb handler på bedste Le Mans-vis om konkurrence med et ekstra fokus på bæredygtig genanvendelse.

Eleverne skal afmontere en motor og en gearkasse uden, at noget går i stykker. Alle dele skal genanvendes.

Den gruppe, der først bliver færdig, har vundet!

Aktiviteter

Eleverne får mulighed for at lære, hvordan der affaldssorteres andre steder end de kendte huslige affaldssorteringer. Derved udvider eleverne en øget bevidsthed og handlekompetence i forhold bæredygtighed i forhold til materialer og væsker, som er ukendte for den hverdagslige husholdning.

Programmet er designet som en Le-Mans opgave, hvor sorteringen skal foregå efter tid (som til Le Mans):

Eleverne skal afmontere motor og gearkasse som en samlet enhed, uden at noget går i stykker. Alt skal kunne genanvendes.

Forløbet har fokus på bæredygtig handlekompetence og praksisorienteret didaktik. Rammen er bæredygtig konkurrence, da der tages tid på kvaliteten af sorteringen og afmonteringen. Kan alt genanvendes?

Lærerens rolle bliver at dele eleverne op i grupper, så der bliver kamp til stregen.

Forberedelse

Inden forløbet kan eleverne i Kemi stifte bekendtskab til de kemiske stoffer, der er i de væsker, der er på bilen: Sprinklervæske, bremsevæske, kølervæske, benzin, olie.

I forhold til Fysik kan eleverne med fordel forberede sig ved det elektronik, der er koblet til biler. Herunder bl.a. batteri og lygter.

I forhold til Håndværk og Design kan eleverne arbejde med værktøjslære for på den måde at opøve kompetencer til at kunne afmontere til besøget.

Eleverne og/eller læreren kan med fordel tage fotos af forløbet for at dokumentere den nye erfaring og viden, som de har fået med fra forløbet (se Efterbehandling)

Efterbehandling

I en efterbehandling af forløbet kan eleverne reflektere over affaldssortering, og hvordan de kan bidrage til at udvide bæredygtigheden i naturgrundlaget. De kan f.eks. igennem en rapport og vhja. fotodokumentation på selve dagen vise, hvordan sortering fandt sted og fortælle/skrive eller forklare, hvordan sortering af affald og genbrug finder sted i et autoværksted.

Efterbehandlingen kan med fordel inddrage fysik, kemi, håndværk og design og andre naturfaglige fag.

Formål

Formålet er, at eleverne lærer at kende til forskellige materialer og sortering af grundstoffer, således;

  1. at det mindsker belastning af miljøet samt;
  2. at størst mulighed for genanvendelse af materialer og grundstoffer finder sted.

Eleverne stifter konkret bekendtskab med forskellige kemiske væsker i en bil, hvorefter eleverne får en forståelse for og et bekendtskab med, hvordan bilaffald sorteres og genanvendes. Målene opnås gennem praksisorienteret undervisning, hvor elevernes bæredygtige handlekompetence bliver udviklet.

Eksempler fra Fælles Mål

Fysik/kemi - Eleven kan perspektivere fysik/ kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af  naturvidenskabelig erkendelse.

Håndværk og Design - Eleven kan målrettet og sikkert anvende værktøjer, redskaber og maskiner til forarbejdning af materialer. Herunder kan eleven sikkert anvende specialiserede teknikker.

Sted
Mercantec
H.C. Andersensvej 7-9
8800 Viborg
Tilmelding

Uddannelsesleder Anders Murmann