Gratis

Få en god idé - og sælg den

Beskrivelse

Innovation, bæredygtighed og markedsføring.

Kom på besøg til en spændende dag, hvor vi sammen får skøre, vilde og gode idéer til at skabe nyt af gammelt - og planlægger, hvordan vi sælger idéerne.

Aktiviteter

Vi mødes på Mercantec, hvor to faglærere fra Handelsskolen byder velkommen og skal forestå undervisningen.

Eleverne bliver undervist i metoder til arbejdet med at skabe nyt af gammelt. Vi arbejder med forskellige idégenereringsteknikker og udtænker nye produkter. Bagefter finder vi ud af, hvordan vi kan sælge dem.

Forberedelse

Forud for besøget kan I evt. arbejde med forståelsen af innovation f.eks. ved at lave en brainstorm om begreberne innovation, produktudvikling og salg.
Lad eleverne lægge mærke til de små ting i hverdagen, som kunne se anderledes ud. Kan opvaskebørsten fx forbedres, eller er der brug for nye fryseposer?

Besøget på Mecantec kan sammentænkes med undervisningsforløbet Denim & upcycling.

I kan også prøve kræfter med idégenerering på egen hånd (inspiration findes under 'Undervisningsmaterialer').

Efterbehandling

Efter besøget kan I tage på virksomhedsbesøg og udvikle løsninger på virksomhedscases. Se fx forløb fra Schulstad og Danmatic her på siden.
Der lægges op til at bruge en idéudviklingsmodel i forhold til virksomhedsbesøget - se under Undervisningsmateriale.

Formål

Innovation og entreprenørskab er et tværgående tema i folkeskolen, hvori der er fokus på elevernes kompetencer til at skabe, udvikle og handle.

Forløbet har til formål at afprøve aktivitiviteter, der motiverer og giver eleverne kompetencer til at iværksætte, lede og deltage i værdiskabende processer.
Eleven vil få indblik i begreberne; produktudvikling, salg og innovation samt import & eksport.

Eksempler fra Fælles Mål

Samfundsfag - Der arbejdes med kompetenceområdet 'økonomi', hvor eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien.

Uddannelse og job - Der arbejdes med kompetenceområdet 'fra uddannelse til job', hvor eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder. Der kan også arbejdes med kompetenceområdet 'arbejdsliv', hvor eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere. 

Sted
Mercantec
H.C. Andersensvej 7-9
8800 Viborg
Tilmelding

Tilmelding til Jan Salling

Tlf.nr. 89 50 38 20