Gratis

Danmatic - innovation/iværksætteri

Beskrivelse

I dette forløb er virksomhedens produkter og udfordringer afsæt for elevernes arbejde med idégenerering og innovation i skolen. Forløbet er en tretrinsraket først med besøg på Mercantec, herefter besøg på skolen af virksomhedens direktør og endelig virksomhedsbesøget.

Aktiviteter

Før dette virksomhedsbesøg har klassen besøgt Mercantec og haft besøg af Claus Lykke Gregergsen - læs under forberedelse.

  • Eleverne og to lærere er nu klar og møder op ved virksomheden efter aftale.
  • Eleverne bliver vist rundt i afdelingerne og får mulighed for at stille forud definerede spørgsmål til medarbejdere, elever/lærlinge undervejs. Eleverne har haft tid til at se på Danmatics hjemmeside og formuleret spørgsmål. Se eksempler under materialer.
  • Eleverne bliver præsenteret for virksomhedens produkter og udfordringer som afsæt for elevernes arbejde med idégenerering og innovation på skolen.
  • Eleverne arbejder videre med emnet ”Den gode ide” på skolen, og giver virksomheden feedback på deres projektarbejde. Formen på dette aftales ved virksomhedsbesøget.
Forberedelse

Forud for besøget hos Danamtic får I besøg af direktør Claus Lykke Gregersen. Han vil fortælle om virksomhedens historie og mulighederne i dansk erhverv. I har også besøgt Mercantec i forbindelse med forløbet 'Den gode ide, så I er klar til at arbejde idegenererende og innovativt med Danmatics virksomhedscase.

Efterbehandling

Eleverne/grupperne skal hjemme på skolen udarbejde en præsentation af deres ideer og forbedringsforslag til virksomhedens udfordringer og produktion. Evaluering og feedback styrker elevernes udvikling og faglige udbytte af emnearbejdet med innovation og idegenerering. Samtidig er det vigtigt, at virksomheden får respons på, hvad eleverne er kommet frem til igennem deres projektarbejde.

Elevgruppen udarbejder en fremlæggelse fx i form af oplæg, slides, video, m.v. som præsenteres for Danmatic.

Formål

Eleverne arbejder med det tværgående tema innovation og entreprenørskab ud fra en virksomhedscase. De arbejder med fagenes teorier og metoder forankret i omverdenen. Eleverne anvender omverdenen som en arena for aktiviteter. Elevernes forståelse af verden som mulighed er således en central innovativ og entreprenøriel kompetence, som kun kan realiseres gennem en åben skole.

Eleverne arbejder ligeledes med det obligatoriske emne uddannelse og job, hvor de får blik for sammenhænge mellem uddannelse og erhverv. De får kendskab til jobtyper, funktioner og uddannelser, der er repræsenteret i virksomheden. De får også indblik i karrieremuligheder inden for de forskellige fagområder i virksomheden.

Eksempler Fælles Mål
Uddannelse og job - Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder. Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karrier.

Sted
Danmatic
Lundvej 16 · DK-8800 Viborg
8800 Viborg
Undervisningsmateriale

Spørgsmål før Virksomhedsbesøg (U&J)

UU Viborg har udviklet materiale, som kan benyttes som supplement til forløb i samarbejde med virksomheder. Et materiale som understøtter Uddannelse og Job undervisningen.