Gratis

Børnekunst 2024 i Gudenåhuset 0. - 10. kl.

Beskrivelse

Tema 2024: Transport - før, nu og i fremtiden.

Den årlige udstilling af børns kunst i Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek har i 2024 temaet: Transport - før, nu og i fremtiden:
Temaet dækker alle former for transportmidlder: køretøjer som cykel, hestevogn, biler, busser og tog samt andre transportmidler som fly og skibe. Og som det fremgår af overskriften lægges der også op til fremtidsvisioner.
Eleverne, tegner, maler eller bygger deres bud på transport før, nu eller i fremtiden og afleverer dem til en stor fælles udstilling i Gudenåhuset i Bjerringbro. Udstillingen åbnes i april 2024 og kan ses af alle borgere.

Udstillingen skabes af børn og unge, og kan ses i Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek i april 2024.

Udstillingen arrangeres i et samarbejde ml. Bjerringbro Kunstforening og Bjerringbro Bibliotek/Viborg Bibliotekerne.
Yderligere oplysninger kan findes på kunstforeningens hjemmeside: www.bjerringbrokunstforening.dk

Aktiviteter

Lad børnene designe deres helt egne køretøjer – der kan tegnes eller males – der kan bygges modeller med papkasser, papmache, træ eller ler osv. Bidragene afleveres til en stor fælles udstilling i Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek. Udstillingen åbner i april og kan ses af alle borgere i bibliotekets betjente åbningstid.

Forberedelse

Tal med børnene om temaet: Transport - før, nu og i fremtiden

Efterbehandling

Kunstværkerne samles og udstilles i en fællesudstilling, som kan besøges i april måned 2024. Tag dine elever med ind og besøg udstillingen og tag en snak om egne og andres bidrag - snak også gerne om, hvad der skal ske med "kunstværkerne" efter udstillingen.

Formål

At styrke elevernes lyst til at arbejde med kreative udtryksformer.

Eksempler fra Fælles Mål
Billedkunst -  Der arbejdes med kompetenceområdet billedfremstilling, hvor eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering.

Håndværk og design - Der arbjedes med kompetenceområdet Håndværk - materialer, hvor eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk. Der arbejdes ligeledes med kompetenceområdet design, hvor eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling.

Sted
Gudenåhuset, Bjerringbro Bibliotek
Realskolevej 12
8850 Bjerringbro

Arbejdet med bidrag til udstillingen foregår i egen institution/skole.
Bidrag til udstillingen 2024 afleveres i Gudenåhuset i Bjerringbro 
Udstillingen placeres i Gudenåhusets Udstillingslokale - indgang til venstre for trappen til biblioteket.

Tilmelding

Tilmeldingsfrist 20. marts 2024

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
20.03.2024