Gratis

Bæredygtigt byggeri

Beskrivelse

GRØN TØMRER
...ja, det er der faktisk en uddannelsesretning, der hedder.

I bydes velkommen på træfagene hos Mercantec. Her vil I få indblik i vores uddannelse til Grøn tømrer, og hvordan håndværkerne kan bidrage til den grønne omstilling. I kommer også en tur i værkstedet, hvor I bygger havemøbler af genbrugstræ.  

Aktiviteter

I møder undervisere fra tømreruddannelsen, som vil fortælle jer om nutidens og fremtidens grønne byggeri. Underviserne vil gennemgå forskellige materialer og give eleverne et indblik i tømrernes arbejde.

Eleverne vil også selv prøve kræfter med tømrerfaget, når I sammen med underviserne går i værkstedet og afprøver jeres evner med værktøj. I værkstedet skal eleverne med deres viden fra STEM-fagene tegne, beregne og bygge forskellige havemøbler med stort fokus på genbrug og resurseforbrug. I kan evt. bringe møblerne med tilbage til jeres egen skole.

Forberedelse

Besøget kan bruges i forbindelse med undervisning i Verdensmålene og bæredygtighed.

Som forberedelse kan I arbejde med jordens ressourcer og byggeriets klimabelastning - se primært materiale under 'undervisningsmaterialer'.

Efterbehandling

Se på, hvilke materialer skolen er bygget af.
Er det et bæredygtigt byggeri?
Er de bygninger eleverne bor i bæredygtige?

Brug jeres viden fra forberedelsen om bæredygtigt byggeri og Materialepyramiden til at undersøge de forskellige byggematerialer, som er brugt til skolen og elevernes hjem.

Find desuden inspiration under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på Gyldendals portaler.

Formål

Formålet med forløbet er, at eleverne får en introduktion til tømrerfaget via STEM-fagindsatser med et EUX fokus. Her skabes der en interesse for håndværksfagene og vejen mod en teknisk videregående uddannelse.
 

Eksempler fra Fælles mål:

Geografi - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse. Med særligt forkus på 'naturgrundlag og levevilkår'.

Samfundsfag - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'økonomi', hvor eleven kan tage stilling til økonomiske problemstillinger og handle i forhold til egen økonomi og samfundsøkonomien. Med særligt fokus på 'privatøkonomi og forbrugeradfærd' og 'økonomisk vækst og bærdygtighed'.

Håndværk og design, som valgfag - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'håndværk - materialer', hvor eleven kan selvstændigt forarbejde mangeartede materialer i forhold til produktets funktion og udtryk. Med særligt fokus på 'materialekendskab'.

Matematik - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'geometri og måling', hvor eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål. Med særligt fokus på 'geometriske egenskaber og sammenhænge' og 'geometrisk tegning'.
 

Eksempler på fagformål:

Uddannelse og job - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'arbejdsliv', hvor eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere.

Sted

Begge dage afholdes på afholdes på Mercantec' afdeling Bygge og Anlæg på Håndværkervej 9.

Undervisningsmateriale

Primært materiale

Læs om bæredygtigt håndværk på vidensportalen www.bæredygtigtbyggeri.dk.
Her kan I se filmen om bæredygtigt byggeri og arbejde med opgaverne om certificeringer og livscyklusvurdering (LCA), som I finder her.

Primært materiale

Tilmelding

Løbende tilmelding ved direkte kontakt

Tilmelding
Tlf.nr. 2544 9200