Gratis

ANIMOK24: Vær ANIMOKs børneråd

Beskrivelse

Som et nyt initiativ starter ANIMOK verdens sejeste børneråd op. Hvert år kan en ny klasse blive ANIMOKs børneråd for den kommende festival.

At være ANIMOKs børneråd er en unik mulighed for at komme bag om festivalen. Klassen vil være med til at forme festivalen og kuratere programmet. Klassen opnår en masse ny viden om film, spil og tegning, som de vil kan bruge både i skolen og i deres egen fritid. 

At være med i ANIMOKs børneråd er en anderledes måde at arbejde med demokrati forståelse og fællesskab. Klassen skal arbejde i grupper, lære at lytte til hinandens meninger og ideer, interviewe filmskabere og billedkunstnere, finde på fælles ideer, som kan bruges i festivalen og lære at respektere hinandens og andres forestillinger, meninger og ideer.

 

ANIMOKs børneråd består af 8 workshops fordelt fra Oktober til Oktober. Workshops kan foregå på egen skole, på The Animation Workshop og/eller andre kulturinstitutioner. Hver workshop varer min. 1 time og max 3 timer.

Derudover deltager klassen aktivt under selve festivalugen, hvor de får en hel særlig rolle med forskellige opgaver, som de selv er med til at skabe. Hvor mange timer og hvilke dage aftales indbyrdes med lærerne på forhånd.

Aktiviteter

Før første møde med klassen, har læreren og teamet bag ANIMOK et planlægningsmøde, hvor vi laver en tidsplan for workshops og en forventningsafklaring på opgaver og roller. 

 

Forberedelse

De 7 workshops, som klassen skal deltage i, vil handle om:

 • Se film og lær at snakke om film: Filmene er fra hele verden og forholder sig til vores 6 aktivitaliteter. Efter hver film er der tid til at reflektere over filmens form og indhold og der arbejdes med en fælles filmanalyse hver gang. 
 • Udvælge film til programmet: I dialog med ANIMOK team, skal klassen være med til at vælge film til programmet. Det vil ske ud fra ANIMOKs 6 aktualiteter og hvilke emner, der interessere klassen. 
 • Lærer at lave film, spil og illustrationer: Hands on workshop, hvor klassen lære, hvad det egentlig vil sige at lave en film, et spil eller en tegneserie. Disse workshop vil ske med profesionelle filmskabere og audio visuelle kunstnere. 
 • Finde på sjove ideer til festivalen: Under fokuset For børn - af børn får klassen frihed til at finde på en aktivitet, der skal ske under festivalen. Klassen skal selv finde på ideen og som en del af workshops, skal de stå for planlægningen fra ide til afvikling. En unik mulighed for at arbejde projektorienteret med klassen, hvor klassen trygt og sikkert vil blive guided igennem processen af en medarbejder fra ANIMOK-teamet med stor erfaring i projektstyring.   

Under festivalen:

Eleverne er med til at finde ud af, hvad de skal lave under festivalsugen. Som udgangspunkt kan det være:  

 • Børne-journalister til vores YouTube-kanal: Interviewe filmskabere og andre kunstnere, der viser indhold på programmet
 • Værter ved filmvisninger: Sammen to og to kan eleverne præsentere film for andre børn.
 • Afholde deres planlagte aktivitet 
Efterbehandling

Vi slutter klassens deltagelse i ANIMOKs børneråd af med en takke-middag, hvor vi samler op på refleksioner og erfaringer fra klassen.

Når klassen deltager, som ANIMOKs børneråd modtager de en særlig ANIMOK Børneråds T-shirt, et nametag til festivalen, og vi lover en masse gode og sjove oplevelser for hele klassen, som vil løfte fællesskabet. 

 

Formål

Vi arbejder målrettet med at formidle animation, spil og tegning gennem vores 6 udvalgte aktualiteter, som både har en skolefaglig og en menneskelig relevans for børn og unge.  Aktualiteterne bliver formidlet gennem filmvisninger, workshops og undervisningsmaterialer og har til formål at:

 • Give børn en viden om verden og andre kulturer
 • Inspirere børn til at se og forstå verden på flere måder
 • Give børn en sjov og rar fælles oplevelse, som styrker fællesskabet og sociale færdigheder.
 •  Inspirere børn til at være kreative og legende
 • Give børn og unge mod på livet
 • Give børn evner og kompetencer til at udtrykke sig æstetisk

Eksempler fra Fællles Mål:
Dansk - Der arbejdes med komptenceområdet fortolkning, hvor eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster

Sted
ANIMOK
Kasernevej 5
8800 Viborg
Undervisningsmateriale

SEKUNDÆRT materiale

Natur Animation

Når elever skal forklare naturfænomener med animationer, begynder de at reflektere og diskutere. For man kan ikke fortælle historier, der forklarer noget, man ikke selv forstår.

Med denne website ønsker vi at bidrage til at skabe begejstring for de naturvidenskabelige fag og understøtte udviklingen af en kreativ naturfaglighed - grundlaget for, at fremtidige generationer kan skabe innovative løsninger på de globale udfordringer inden for klima, energi, miljø og sundhed.

SEKUNDÆRT materiale

Animated Literacy

Med dette undervisningsmateriale ønsker vi at introducere animation i undervisningen , og håber dermed at kunne åbne op for en ny erkendelses og formidlingsform. Vi vil gerne lege med de nye produktionsfaciliteter der er omkring os, til glæde og inspiration for lærer som for elever. Vi ønsker også at understøtte udviklingen af kreativitet og en kreativ tilgang til undervisningen.

SEKUNDÆRT materiale

Animation cards

How-to cards til eleverne så de selv nemt kan komme i gang med at lave deres egen film fra ide udvikling til endelig film. 

SEKUNDÆRT materiale

Filmcentralens undervisningsmaterialer

Filmcentralens hjemmeside med et stort udvalg af undervisningsmaterialer både til specifikke film og til filmanalyse. 

Tilmelding

Vil I være ANIMOK Børneråd 2024?

Så send en mail til Dlun [at] via [dot] dk 

I skal fortælle følgende:

 • Ønsker at være ANIMOKs børneråd
 • Lærerens navn
 • Skole/klassetrin
 • Kontaktoplysninger: Mail/mobil
 • Antal børn

 

Tilmeldingsfrist
08.09.2023