Gratis

Sprogfitness - leg med ord

Beskrivelse

Sprogfitness er en tilbagevendende national begivenhed for børn i daginstitutionernes skolegrupper og indskolingen. Sprogfitness afholdes over hele landet en given dag i maj måned hvert år. Her leger børn over hele Danmark og har det sjovt i sprogstimuleringens tegn. 

Heldigvis behøver legene ikke at være begrænset til at foregå i maj måned. I har muligheden for at kunne printe materiale og afprøve dem hjemme i jeres institution hele året rundt.

Sproglegene er udviklet af Aalborg Bibliotekerne i samarbejde med UCN pædagog- og læreruddannelsen.

Aktiviteter

Dette er et forløb, som I selv afvikler ude i daginstitutionen.

Børnene skal lege med sproget, og der er sat fokus på bevægelse. Legene rummer en vifte af forskellige elementer fra sproget: rim og remser, sange, lydlig opmærksomhed, evnen til at fortælle og lytte til historier, øget ordforråd, sammensatte ord mv.

Forberedelse

Inden I går i gang med sprogfitnesslegene, skal der printes vejledning og materiale til legene og findes de rekvisitter, der skal bruges til den enkelte leg. Vi anbefaler, at I sætter jer godt ind i sproglegen, inden i går i gang.

Ved aktiviteterne indgår der materialer som opgavekort, der skal printes og udstyr, som i de fleste tilfælde er ting, I har i forvejen eller kan erstattes af andet. Et eksempel på det kan være, at der i legene indgår billed- eller bogstavskort. Kortene ligger klar i linket ved hver sprogleg - og er lige til at printe ud. Eller der skal bruges kegler, som eventuelt kan erstattes af spande, stole mv.

Det er op til jer, hvilke lege der passer ind i jeres planlægning og tema. Udvælg de lege, som passer til jer eller prøv dem alle.

Sprogfitness-legene kan findes på bibliotekernes sprogspor: Sprogfitness for de 5-7 årige sprogsporet.dk

Efterbehandling

Vi opfordrer til, at I efterfølgende snakker med børnene om deres oplevelse af legene.

Hvilke lege var sjove? Var der begreber og ord, som var svære? 

Drøft i personalegruppen hvad der fungerede, og hvad I med fordel kunne arbejde videre med.

Formål

Sprogfitness er sjove og lærerige sproglege, som styrker børns glæde ved sproget, læsning og læring samtidig med, at børnene får bevæget sig. Sproglegene understøtter kropslige læringsstile, samarbejde og sociale kompetencer. Læring og bevægelse hænger sammen og giver gode forudsætninger for sprogudvikling. Alle børn har mulighed for at være med - uanset niveau.

Eksempler på mål fra Den styrkede pædagogiske læreplan:

Kommunikation og sprog - At alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at de bedre kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden, og at de opnå erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer.

Krop, sanser og bevægelse - At alle børn bliver fortrolige med egen krop; herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Social udvikling - At læringsmiljøet understøtter, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer 

 

Sted

Det er forløb, som I selv afvikler på skolen eller i daginstitutionen.

Inspirationsmateriale

Find legene her: