Gratis

MiniBio i Gudenåhuset

Beskrivelse

En tur i biografen er en kulturel oplevelse, som sætter spor. Det at sætte sig sammen i mørket og se film på det store lærred er en fantastisk oplevelse – både for børn og voksne. I filmens univers kommer børnene i kontakt med eksistentielle emner, der danner grobund for refleksioner over deres egen hverdag.

  Aktiviteter

  Bjerringbro Biograf og Bjerringbro Bibliotek inviterer til MiniBio for 2-6 årige den første tirsdag i måneden fra september til marts med film fra Det Danske Filminstitut. Der vises mellem 5 og 7 film pr. gang. Der kan som udgangspunkt tilmeldes max. 20 børn pr. institution.

  Forberedelse

  Børnene skal forberedes, inden de kommer med i biografen. Vi opfordrer til, at personalet i dagpleje/børnehuset snakker med børnene om det at være i biografen; det bliver mørkt, lyden kan være høj, vi skal sidde i biografsæder osv.

  Ligeledes opfordres til, at dagplejeren/børnehuspersonalet forbereder børnene på de film, de skal se. Filmprogrammet sendes på mail inden forestillingen. Her kan læses hvilke temaer, der er i de forskellige film. Inden forestillingerne er det naturligt at snakke med børnene om temaerne, historierne og personerne i kortfilmene.

  Efterbehandling

  Lad børnene reflektere over filmene, måske med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål eller lignende:

  • Hvilke film kunne du bedst lide og hvorfor?
  • Var der noget, du undrede dig over?
  • Var der noget, du ikke kunne lide?
  • Har du prøvet noget af det, som skete i filmene?

  Formål

  At give børn i alderen 2-6 år mulighed for filmoplevelser i en rigtig biograf med en blanding af korte spillefilm og korte fagfilm.
  At give børnene mulighed for sammen at dele en filmoplevelse – og sammen at reflektere over oplevelsen.
  At give børnene en kulturel oplevelse i en biograf, der fremadrettet kan blive en del af deres kulturelle rygsæk.

  Den æstetiske oplevelse giver børn mulighed for at dele, spejle sig i og fortolke egne og andres livserfaringer, tanker og drømme. Samtidig har oplevelsen en kropslig dimension, hvor indtryk sætter førsproglige aftryk som kropslige fornemmelser og oplevelser.

  Pædagogiske mål i forhold til den pædagogiske læreplan 

  Kultur, æstetik og fællesskab - Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier. Det pædagogiske læringsmiljø skal endvidere understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.  

  Sted
  Gudenåhuset / Bjerringbro Biograf
  Realskolevej 12
  8850 Bjerringbro
  Inspirationsmateriale
  Tilmelding

  Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig på 87873434 eller på dav [at] viborg [dot] dk

  Man kan også tilmelde sig en nyhedsmail med filmprogrammet for hver dato på samme mailadresse.

  For yderligere oplysninger kontakt Dagny Vistisen, Bjerringbro Bibliotek, dav [at] viborg [dot] dk

  Tlf.nr. 87 87 34 34