Naturvidenskabernes Hus

Præsentation

Naturvidenskabernes Hus er et non-profit udviklings- og besøgscenter. Vi bygger bro mellem skoler og erhvervsliv og understøtter lærere i at udvikle og gennemføre inspirerende og virkelighedsnær undervisning

Det er vores mål, at mange flere unge vælger en uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi til gavn for erhvervslivet, samfundet og en bæredygtig fremtid.

 

Pædagogisk profil

I Naturvidenskabernes Hus arbejder vi med forskellige udviklingsaktiviteter, som udmøntes i:

  • Undervisningstilbud til grundskoler og ungdomsuddannelser; heriblandt landets største naturfagskonkurrence, Naturfagsmaraton, som i indeværende skoleår har mere end 25.000 deltagende elever på 5. og. 6. klassetrin, fordelt på 55 kommuner.
  • Skole-virksomhedssamarbejder over hele landet gennem over 300 virksomheder samt grundskoler (7.-10. klasse) og gymnasier. Kernevirksomhederne i netværket er Danfoss, Grundfos, Novozymes, Microsoft og Coloplast. Blandt de store virksomheder er Haldor Topsøe, Danish Crown, Vestas, DONG Energy, Linak, TDC, Kamstrup, Hempel, Solar og Orbicon.
  • Hands-on elevaktiviteter i huset som fx Aktive Science-dage i vinterferien, semifinalen i den landsdækkende konkurrence Unge Forskere samt løbende besøg af elever.
  • Undervisningsmaterialer, der er tilgængelige på vores hjemmeside.
  • Efteruddannelse af lærere i huset.
  • Uddannelse af lærerstuderende.
  • Huser den europæiske rumfartsorganisations uddannelseskontor.
Kontakt
Naturvidenskabernes Hus
29715408
Træffetid 8-16

Forløb udbudt af Naturvidenskabernes Hus

Grundskole

Ungdomsuddannelse

Kursus