Viborg Museum - Museum Wibergis

Præsentation

Indtil 2025 er Viborg Museum lukket for besøg i udstillingerne.

Men i skoletjenesten går vi fortsat i forfædrenes fodspor i forskellige forløb i Domkirkekvarteret, De fem Halder og Hvolris.   
Her finder du forløbene, der foregår i byen. Se under Hvolris og De fem Halder for at finde de spændende forløb, der afvikles der. 

Et nyt bymuseum om danmarkshistorien i Viborg

En ny fortælling om Viborg er på vej. Det er historien om en by, der har været et mødested for magt gennem 1000 år. Det handler om konge, kirke og ret.

Fortællingen får et nyt udspring, når bymuseet i Domkirkekvarteret åbner i 2025. Og når vi til den tid klipper den røde snor, inviterer vi ind i Museum Wibergis. Bymuseet får således sit helt eget navn ligesom Viborg Museums andre besøgssteder.

Museum Wibergis skal fortælle danmarkshistorien, som den har udfoldet sig i Viborg gennem 1000 år. Det er derfor, vi har valgt netop det navn - Wibergis. For navnet skal rumme essensen af fortællingen, og fortællingen skal begynde allerede i navnet.

Wibergis er et middelalderligt latinsk navn for det, vi i dag kender som Viborg. Navnets betydning ligger i de to led, der henviser til ”hellig” og ”bakkedrag”, de hellige bakker. Wibergis kendes i flere udgaver fra middelalderen, tidligst som Wibergensis i 1060, Wigbergis fra ca. 1085, mens betegnelsen Wibergis første gang optræder i kilderne i midten af 1100-tallet

Pædagogisk profil

Formålet med formidlingen og læringsforløbene i den historiske skoletjeneste er at danne kommunens børn og unge ved at udvikle deres historiske empati og deres indsigt i vores fælles fortid og deres selverkendelse. Vi ønsker at styrke elevernes forestillingsevne, fordi det styrker deres tro på forandring over tid, og fordi det styrker deres forståelse for deres egen indflydelse på udviklingen i verden.

Den historiske skoletjeneste arbejder ud fra skarpe og tydelige principper, som fremmer de demokratiske læringsprocesser og understøtter ambitionen om dannelse og tilværelseslæring. Skoletjenesten arbejder ud fra fire elementer, som bruges der, hvor de hver især står stærkest og er mest egnede. De fire elementer er:

Fortællingen
Talen
Handlingen
Visualiseringen
 

Kontakt
Line Vennerstrøm Annesen
Skolekonsulent
29241816
Træffetid Hverdage kl. 9.00 - 15.00

Forløb udbudt af Viborg Museum - Museum Wibergis

Grundskole

Ungdomsuddannelse

CVR
29189846