Reformationen i Viborg

Beskrivelse

På denne tur fortæller vi om Viborg før, under og lige efter reformationen. Vi besøger de steder, hvor historien udspillede sig, da reformationen flere år tidligere end i resten af landet kom til Viborg med Hans Tausen.
Her kommer vi bl.a. forbi et par af de steder, hvor der i middelalderen lå 12 katolske sognekirker opkaldt efter helgener, 5 klostre og en Domkirke.
Vi besøger de steder, hvor Hans Tausen har prædiket sin protestantiske tro, mens andre kræfter har forsøgt at bremse ham og hans tilhængere bl.a. Viborg bispen, Jørgen Friis.

Aktiviteter

Vi går en tur gennem de ældste dele af byen. Undervejs giver vi jer et indblik i historien om Hans Tausens virke i Viborg i 1520’erne, om hans inspiration fra Tyskland, om danske tilhængere og modstandere, om kongens rolle, om klostrenes skæbne og om efterspillet med henrettelsen af Skipper Clement på torvet foran Domkirken i 1536.

Formidlingen lægger op til faglige dialoger og refleksion.

Forberedelse

Eleverne skal have en forståelse af tiden omkring reformationen.

Forbered eleverne på, at de skal have fornuftigt fodtøj på.

Efterbehandling

Efter byvandringen kan I tale om, hvordan jeres by har haft og har betydning i fortid og nutid, og hvordan I kan være med til at påvirke historien.

Formål

Formålet med forløbet er at give eleverne et indblik i reformationens forløb, Viborgs centrale rolle i dette forløb, samt hvad reformationen medførte af ændringer i samfundet og for borgerne.

Eksempler fra Fælles Mål
Historie - Der arbejdes med kompetenceområdet 'historiebrug', hvor eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie - herunder har eleven viden om personer og hændelser, der tillægges betydning i historien, og eleven har viden om faktorer, der kan påvirke historisk bevidsthed.

Sted
Torvet foran Domkirken
Domkirketorvet
8800 Viborg

Mødested: Torvet foran Domkirken

Tilmelding

Send en mail til vibmus [at] viborg [dot] dk

Husk, at oplyse ønsket forløb, tid og dato, samt kontaktinformation, klassetrin, antal børn og voksne, EAN nr. eller CVR. 

Telefontid mandag til torsdag kl 9-15, fredag kl 9-13.

Tlf.nr. 87 87 38 38