Mercantec

Præsentation

Mercantec er Viborg Kommunes største uddannelsesinstitution og tilbyder gymnasiale uddannelser, EUX og en række forskellige erhvervsuddannelser og kurser.
Mercantec danner bro mellem uddannelse og erhvervsliv, og er kendt for et bredt og højt fagligt niveau.
Vi ønsker et stærkt samarbejde med kommunens grundskoler, og vi glæder os til at byde jer velkommen, når I kommer og afprøver vores spændende grundskoleaktiviteter, som I kan finder her på KLC Viborg.

Vi har også en åben dør for alle elever og forældre på mellemtrin og i udskoling i Viborg Kommunes skolevæsen.
Formålet er, at alle forældreråd kan bruge disse arrangementer som supplement til de klassearrangementer, de i forvejen planlægger for de respektive klasser.
Se alle mulighederne og aktiviteter for skolernes forældreråd her

Pædagogisk profil

  • Læringstilgangen tager afsæt i tydelige og aftalte læringsmål.
  • Undervisningen kobles med virkeligheden.
  • Alle, uanset forudsætninger, oplever motiverende, varierende og udfordrende undervisning.
  • Dannelsesaspektet er en central del af undervisningen.
  • Alle elever trives.
  • Engagerede og kompetente undervisere.
Kontakt
Louise Lyngsø
Brobygningskoordinator
21782472

Forløb udbudt af Mercantec

Grundskole