Gratis

Matflip, innovation og anvendt matematik

Matflip

Beskrivelse

Prøv dine matematiske færdigheder af i praksis via forskellige udfordringer hos Byggetek (Mercantec).

Eleverne bliver stillet over for en matematisk udfordring fra dagligdagen. Udfordringen skal løses i grupper hjemme i klassen. Grupperne definerer, hvilke matematiske færdigheder, de har gjort brug af. En af disse udvælges, hvorefter gruppen laver en video til en af 6. klasserne på egen skole omkring den valgte færdighed.

I projektet er der 5 forskellige matematiske udfordringer. På den måde arbejder grupperne med forskellige opgaver og samtidig giver det underviseren chancen for at differentiere. Udfordringen kan løses på flere måder og niveauer.

Til ovennævnte færdigheder anvendes problemløsende opgaver, som eleven præsenteres for hos Byggetek.

Aktiviteter

Forløbet indeholder 2 aktiviteter, som afvikles over 2 dage.

Dag 1: Eleverne skal løse 5 af de nedenstående udfordringer på klassen (se lærervejledning under materialer):

1. Grænseudfordringen

2. Haveudfordringen

3. Pandekageudfordringen

4. Emballageudfordringen

5. Lottoudfordringe

Dag 2: Anvendt matematik i erhvervsuddannelserne på Byggetek, Mercantec

Praktisk opgave 1
I herregårdssten bygges der en firkant på 98*105 cm, hvor diagonaler og vinkler skal kontrolleres. Opgaven kan godkendes, hvis forskellen på de to diagonaler er mindre end 1 cm.

Ekstra opgaver
Hvis man bygger en retvinklet trekant, hvor længde a og b er 210*224 cm, hvor lang er længden c så, og hvilken formel skal anvendes for at udregne den?
Hvis 1m3 belægningssten vejer 2.200 kg/m3, hvor meget vejer 1 m2 belægning, hvis stenene har en tykkelse på 7 cm?

Praktisk opgave 2
I skal - i herregårdssten - bygge de to ben i en retvinklet trekant, hvor det ene ben skal være 3 meter og det andet 4 meter. Udregn diagonalen og kontroller om jeres trekant er retvinklet. Introduktion til regnereglen 3, 4, 5.

Ekstra opgave
Hvis en 1m3 konstruktionstræ vejer 700 kg/m3, hvad vejer så Regl på 1 m, hvor højden er 45 mm og bredden er 95 mm? Hvordan er I kommet frem til resultatet?

Oprydning
Oprydning, evaluering og tak for i dag.

Forberedelse

Hver gruppe får tildelt en videoudfordring. Du finder de fem udfordringer under aktivtet (dag 1) samt en lærervejledning til hele forløbet under Undervisningsmateriale.

Eleverne skal ud fra den tildelte video planlægge, hvordan de vil strukturere deres tid. Gruppen skal danne sig et overblik over, hvordan de skal løse udfordringen. Hvem skal gøre hvad? Grupperne arbejder med løsningen af udfordringen. Se mere i elevvejledning under Undervisningsmateriale.

Grupperne planlægger nu en idé til en video, der skal præsentere den færdighed, de har valgt for en af 6. klasserne på egen skole. Eksempelvis har de valgt færdigheden areal af cirkel. Denne afleveres til målgruppen sammen med et evalueringsskema (se mere i vejledningerne)

Efterbehandling

Med afsæt i feedback fra 6 kl. eleverne og videoproduktionen, opgaveløsninger af de 5 udfordringer samt de 4 praktiske belægningsopgaver på Byggetek, laves der evaluering af læringsforløbet.

Elevgrupperne præsenterer og videndeler det lærte med hinanden, hvor de bla. fortæller om de matematiskebegreber anvendt i opgaveløsninger både i klassen og på Byggetek.

Eleverne tager endvidere en fælles diskussion om hvilke erfaringer de har fået sig med at indgå i denne form for læringsaktivitet, hvor teori og praksis indgår i forløbet.

Erfaringer fra læringsforløbet kan evt. indgå i portfolio (for 8. kl.) eller i projektopgaven (for 9. kl.).

Formål

I samarbejde med andre kan eleven tage initiativ til og planlægge, tage ansvar, organisere og udføre projekter i en konkret kontekst. Projektet er designet ud fra principperne for flipped learning. Eleverne skal selv indsamle den viden og de kompetencer, den enkelte problemstilling kræver.

Eksempler fra Fælles Mål
Matematik - Der arbejdes med geometri og måling og overordnede matematiske kompetencer

Uddannelse og job - Der arbejdes med kompetenceområdet fra uddannelse til job, hvor eleven kan vurdere og beskrive sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder.

Sted
Mercantec
Håndværkervej 9
8800 Viborg
Undervisningsmateriale

PRIMÆRT materiale
Lærervejledning

PRIMÆRT materiale
Elevvejledning

SEKUNDÆRT materiale
Forløbet findes også som meebook-forløb. Søg på titlen under 'ShareIT'.

Tilmelding

Kontakt uddannelsesleder Kristine Lund på Bygge & Anlæg

Tlf.nr. 2544 9200