Gratis

Byg et hus

Beskrivelse

Projekt 'Byg et hus' er et fagsamarbejde for 3.-5. klasse, hvor det praktiske arbejde på Byggetek supplerer fag som f.eks. Matematik og Håndværk & design i folkeskolen.

Aktiviteter

I 3. klasse laves der et råhus i størrelsesforholdet 1:20. Huset samles og bringes med hjem til skolen, hvor det danner udgangspunkt for faglig indlæring. 

I 4. klasse arbejdes der videre med huset - nu med vinduer, døre, gulve og indretning.

I 5. klasse drejer det sig om tagkonstruktion, hvor der arbejdes med forskellige tagformer og spærkonstruktioner. Det sidste udvendige færdiggøres, og der holdes rejsegilde!

Forberedelse

Der kan med fordel arbejdes med algebra inden forløbet, så eleven har viden om figur- og talmønstre.

Efterbehandling

Efter forløbet kan der arbejdes på gyldendal med forløbet 'Tegning og konstruktion' - se link under Undervisningsmaterialer.

Formål

'Byg et hus' er et fagsamarbejde mellem Byggetek og grundskolen, som har til formål at se matematik i anvendelse samt flere læringsmål i faget håndværk og design.

Eksempler fra Fælles mål:
Matematik - Der kan arbejdes med elevlæringsmål, hvor eleven kan anvende geometriske begreber og måle. Eller eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal.

Håndværk og design - Der kan arbejdes med elevlærigsmål, hvor eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer. Eller eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk. Eller eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling.

Sted
Byggetek
Håndværkervej 9
8800 Viborg
Undervisningsmateriale

SEKUNDÆRT materiale
Forløbet findes også som meebook-forløb. Søg på titlen under 'ShareIT'.