Gratis

Byg et hus

Beskrivelse

Projekt 'Byg et hus' er et fagsamarbejde for 3.-5. klasse, hvor det praktiske arbejde på Byggetek supplerer fag som f.eks. Matematik og Håndværk & design i folkeskolen.

Aktiviteter

I 3. klasse laves der et råhus i størrelsesforholdet 1:20. Huset samles og bringes med hjem til skolen, hvor det danner udgangspunkt for faglig indlæring. 

I 4. klasse arbejdes der videre med huset - nu med vinduer, døre, gulve og indretning.

I 5. klasse drejer det sig om tagkonstruktion, hvor der arbejdes med forskellige tagformer og spærkonstruktioner. Det sidste udvendige færdiggøres, og der holdes rejsegilde!

Ved tilmelding kontakt Michal Krarup - se kontaktoplysninger under tilmelding.

Forberedelse

Der kan med fordel arbejdes med algebra inden forløbet, så eleven har viden om figur- og talmønstre.

Efterbehandling

Efter forløbet kan der arbejdes på gyldendal med forløbet 'Tegning og konstruktion' - se link under materialer.

Formål

'Byg et hus' er et fagsamarbejde mellem Byggetek og grundskolen, som har til formål at se matematik i anvendelse samt flere læringsmål i faget håndværk og design.

Eksempler fra Fælles mål:
Matematik - Der kan arbejdes med elevlæringsmål, hvor eleven kan anvende geometriske begreber og måle. Eller eleven kan udvikle metoder til beregninger med naturlige tal.

Håndværk og design - Der kan arbejdes med elevlærigsmål, hvor eleven kan anvende værktøjer, redskaber og maskiner forsvarligt til forarbejdning af materialer. Eller eleven kan forarbejde materialer i forhold til produktets form, funktion og udtryk. Eller eleven kan arbejde med enkle designprocesser knyttet til egen produktfremstilling.

Sted
Byggetek
Håndværkervej 9
8800 Viborg
Tilmelding