Viborg Ungdomsskole

Præsentation

Den Åbne Skole er et tilbud til skolerne i Viborg Kommune. Et tilbud med en målsætning om at understøtte elevernes læring, trivsel og personlige udvikling.

Det er en målsætning, som Viborg Ungdomsskole tager meget alvorligt. Derfor har vi oprettet en afdeling til dette ene formål, under navnet Den Åbne Skole. Her vil vi invitere skolerne i kommunen til at samarbejde om vores tilbud under de fire hovedkategorier:

Valgfag
Talentfag
Temadage
Motivations- og bevægelseforløb

Årets fagudbud har fokus på læring, trivsel og personlig mestring, og der er opstillet læringsmål for alle forløb. Der evalueres og udvikles løbende, og mange af fagudbuddene vil blive afsluttet med uddeling af kompetencebeviser.

Kontakt
Kurt Vestergaard
21269890

Forløb udbudt af Viborg Ungdomsskole

Grundskole