Viborg Ungdomsskole

Præsentation

Viborg Ungdomsskole er et videns- og uddannelsescenter fordelt på 11 afdelinger med individuelle formål og målsætninger. Afdelingerne underviser, danner eller videndeler, de arbejder målrettet og på tværs, så de tilsammen dækker de fleste aspekter af ungdommen i Viborg Kommune. 

Flere af Ungdomsskolens afdelinger udbyder tilbud til den åbne skole, herunder fritidsafdelingen og fritidsklubområdet.

Pædagogisk profil

Vores tilbud bygger alle på en målsætning om at understøtte elevernes læring, trivsel og personlige udvikling. I kraft af at tilbuddene udbydes af fritidsafdelingen, klubområdet og forebyggelsesteamet er I sikret, at forløbene bygger på en solid erfaring med børn og unge, ligesom I er sikret, at underviserne og tovholderne på de respektive tilbud er uddannede inden for feltet.

Viborg Ungdomsskoles mål er at ramme så bredt som muligt hvad angår alder såvel som interesse og behov hos den enkelte elev, klasse, lærer eller skole. 

Vores fokus ligger på at lade læringen komme igennem de gode oplevelser. Det er vigtigt for os at kunne give eleverne mulighed for at afprøve fagområder eller møde udfordringer, der blandt andet kan være med til at supplere deres dannelse. 

Vi ser frem til at samarbejde med jer.

Kontakt
Kurt Vestergaard
Afdelingsleder, Fritidsafdelingen
21269890
Jakob Vendelbo Kristensen
Områdeleder, Klubber
22578021
Yderligere information
Hent Viborg Ungdomsskoles inspirationskatalog til skolerne i Viborg Kommune 24/25

Forløb udbudt af Viborg Ungdomsskole

Grundskole