Gratis

Sprogfitness - leg med ord - 0. - 3. kl.

Beskrivelse

Sprogfitness er en national begivenhed for børn i daginstitutionernes skolegrupper og indskolingen. I 2021 afholdes Sprogfitnesseventet d. 7. maj, hvor børn over hele Danmark leger og har det sjovt i sprogstimuleringens tegn.

Heldigvis behøver legene ikke at være begrænset til at foregå i maj måned. I har muligheden for at kunne printe og afprøve dem hjemme i jeres institution hele året rundt.

Sproglegene er udviklet af Aalborg Bibliotekerne i samarbejde med UCN pædagog- og læreruddannelsen, så legene har et fagligt indhold og niveau.

Aktiviteter

Dette er et forløb, som I selv afvikler ude på skolen eller i daginstitutionen.

Børnene skal lege med sproget, og der er sat fokus på bevægelse. Legene rummer en vifte af forskellige elementer fra sproget - rim og remser, sange, lydlig opmærksomhed, evnen til at fortælle og lytte til historier, øget ordforråd, sammensatte ord mv.

Forberedelse

Inden I går i gang med sprogfitnesslegene, skal der printes vejledning og materiale til legene og findes de rekvisitter, der skal bruges til den enkelte leg. Vi anbefaler, at I sætter jer godt ind i sproglegen inden i går i gang.

Ved aktiviteterne indgår der materialer som opgavekort, der skal printes og udstyr, som i de fleste tilfælde er ting, I har i forvejen eller kan erstattes af andet. Et eksempel på det kan være, at der i legene indgår billed- eller bogstavskort. Kortene ligger klar i linket ved hver sprogleg - og er lige til at printe ud. Eller der skal bruges kegler, som eventuelt kan erstattes af spande, stole mv.

Det er op til jer, hvilke lege der passer ind i jeres planlægning og tema. Udvælg de lege, som passer til jer eller prøv dem alle.

Sprogfitnesslegene 2021:

For hver leg i linkene er der angivet:

  • Trin for trin vejledning til legen
  • Variation på legen
  • Materialer der skal buges til legen
  • Antal børn til legen
  • Kompetencer som legen træner
  • Et eksempel på det kan være, at der i legene indgår kort med billeder eller bogstaver. Kortene ligger klar i linket ved hver sprogleg - og er lige til at printe ud.
Efterbehandling

Vi opfordrer til, at I efterfølgende snakker med børnene om deres oplevelse af legene.

Hvilken leg synes de var sjov og, var der begreber og ord, som de oplevede som svære.

Hav en dialog i personalegruppen omkring, hvad der fungerede, og på hvilke punkter der var noget at arbejde videre med.

Formål

Sprogfitness er sjove og lærerige sproglege, som styrker børns glæde ved sproget, læsning og læring samtidig med, at børnene får bevæget sig. Sproglegene understøtter kropslige læringsstile, samarbejde og sociale kompetencer. Det handler om at få gjort læring til en leg og oplevelse, så alle børn har lyst og mulighed for at være med, uanset niveau.

Læring og bevægelse hænger således sammen. Bevægelse kan styrke hjernens aktivitet og give gode forudsætninger for sprogudvikling og læsning.

Eksempler fra Fælles Mål
Dansk - Der arbjedes med kompetencemålene læsning og kommunikation, hvor eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge. Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer. Eleverne skal styrke deres beherskelse af sproget og fremme deres lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre.

Sted

Det er forløb som I selv afvikler på skolen  eller i daginstitutionen

Inspirationsmateriale

Find endnu flere sprogfitnesslege på sprogsporet.dk

 

På biblioteket har vi desuden et bredt udvalg af spogkufferter, som I kan låne med hjem. Henvend dig på biblioteket for yderligere information.

 

Ligeledes har vi et fysisk rum på Hovedbiblioetekt i Viborg, Sprograketten, hvor netop nysgerrighed, fordybbelse og læring er i fokus for at understøtte sproget og den almen dannelse.

Læs mere på https://www.viborgbib.dk/sprograketten