Gratis

Sprogfitness - leg med ord - 0. - 3. kl.

Beskrivelse

Sprogfitness på egen hånd.

Sprogfitness er en tilbagevendende, national begivenhed for børn i daginstitutionernes skolegrupper og indskolingen.
Sprogfitness afholdes over hele landet en given dag i maj måned hvert år. Her leger børn over hele Danmark og har det sjovt i sprogstimuleringens tegn. 

Heldigvis behøver legene ikke at være begrænset til at foregå i maj måned. I har muligheden for at kunne printe materiale og afprøve dem hjemme i jeres institution hele året rundt.
Sproglegene er udviklet af Aalborg Bibliotekerne i samarbejde med UCN pædagog- og læreruddannelsen.

Alle børn har mulighed for at være med - uanset niveau.

Aktiviteter

I dette forløb, som I selv afvikler ude på skolen, leger med sproget, og der er sat fokus på bevægelse.

Legene rummer en vifte af forskellige elementer fra sproget - rim og remser, sange, lydlig opmærksomhed, evnen til at fortælle og lytte til historier, øget ordforråd, sammensatte ord mv.

Forberedelse

Inden I går i gang med sprogfitnesslegene, skal der printes vejledning og materiale til legene og findes de rekvisitter, der skal bruges til den enkelte leg.

Vi anbefaler, at I sætter jer godt ind i sproglegen, inden i går i gang.

Ved aktiviteterne indgår der materialer som opgavekort, der skal printes, og udstyr, som i de fleste tilfælde er ting, I har i forvejen eller kan erstattes af andet.

Et eksempel på det kan være, at der i legene indgår billed- eller bogstavskort. Kortene ligger klar i linket ved hver sprogleg - og er lige til at printe ud.
Eller der skal bruges kegler, som eventuelt kan erstattes af spande, stole mv.

Det er op til jer, hvilke lege der passer ind i jeres planlægning og tema. Udvælg de lege, som passer til jer eller prøv dem alle.

Sprogfitness-legene kan findes på bibliotekernes sprogspor: Sprogfitness for de 5-7 årige sprogsporet.dk

Efterbehandling

Vi opfordrer til, at I efterfølgende snakker med børnene om deres oplevelse af legene.
Hvilke lege var sjove?
Var der begreber og ord, som var svære? 

Drøft i personalegruppen hvad der fungerede, og hvad I med fordel kunne arbejde videre med.

For at skabe sammenhæng mellem dette forløb og elevernes læring i klasselokalet, er det en god idé at koble forløbet til et emne, I skal i gang med, er midt i eller lige har afsluttet.
Find inspiration under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på Gyldendals portaler.

Formål

Sprogfitness er sjove og lærerige sproglege, som styrker børns glæde ved sproget, læsning og læring samtidig med, at børnene får bevæget sig.
Sproglegene understøtter kropslige læringsstile, samarbejde og sociale kompetencer.
Læring og bevægelse hænger sammen og giver gode forudsætninger for sprogudvikling og læsning.

Eksempler fra Fælles Mål:

Dansk, efter 2. klasse
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'læsnings', hvor eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge. Med særligt fokus på 'afkodning' og 'sprogforståelse'.
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'kommunikation', hvor eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer. Med særligt fokus på 'sproglig bevidsthed'.

Dansk, efter 4. klasse
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'læsnings', hvor eleven kan læse multimodale tekster med henblik på oplevelse og faglig viden. Med særligt fokus på 'afkodning' og 'sprogforståelse'.
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'kommunikation', hvor eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer. Med særligt fokus på 'sproglig bevidsthed'.

Sted

Dette er et forløb, som I selv afvikler på skolen.

Inspirationsmateriale

Find endnu flere sprogfitnesslege på sprogsporet.dk

 

På biblioteket har vi desuden et bredt udvalg af spogkufferter, som I kan låne med hjem. Henvend dig på biblioteket for yderligere information.

 

Ligeledes har vi et fysisk rum på Hovedbiblioetekt i Viborg, Sprograketten, hvor netop nysgerrighed, fordybbelse og læring er i fokus for at understøtte sproget og den almen dannelse.

Læs mere på https://www.viborgbib.dk/sprograketten