Gratis

Kend dit lokalbibliotek -Bogslugeren 1.-2. kl

Beskrivelse

De fleste børn kender Pippi, Emil fra Lønneberg og Vitello, men kender de også "Den fantastiske bogslugende dreng"?

Henry elsker at spise bøger. Han bliver klogere end sin klasselærer, men pludselig en dag går det galt. Henry har spist alt for mange bøger, og alt hans viden bliver rodet sammen indtil, at han opdager, at bøger også kan læses.

Kan I mon hjælpe ham med at finde de bedste bøger? Tag eleverne med på en introduktion til Bjerringbro Bibliotek, hvor de bliver præsenteret for de materialer og muligheder, der tilbydes netop deres alderstrin. 
De bliver oprettede som lånere og deres viden om skøn- og faglitteratur, fakta og fiktion samt genreforståelse sættes i spil og øves i praksis. Vi har fokus på inspiration til ny litteratur og læseglæde hos eleverne.

Aktiviteter

Eleverne bliver introduceret til børnebiblioteket i Bjerringbro gennem en rammefortælling om den fantastiske bogslugende dreng.
Herefter skal de løse en række opgaver, som inspirerer til læsning, men som samtidigt også giver en indføring i, hvordan man finder rundt på børnebibliotket.

Forberedelse

Eleverne skal inden besøget være introduceret til forskellen på faglitteratur og skønlitteratur.

Inden besøget skaber læreren et overblik over, hvor mange elever, der ikke er oprettede som lånere. De elever, som endnu ikke er oprettede på Viborg Bibliotekerne, skal oprettes. Det gør de sammen med en forældre forud for undervisningen. Forældrene kan oprette deres barn med deres MitID ved at følge denne vejledning: Velkommen til Viborg Bibliotekerne Viborg Bibliotekerne

Eventuelt kan man udfylde en forældrefuldmagt, som sendes til biblioteket forinden besøget. Forældrefuldmagten findes her under "Undervisningsmaterialer"

Efterbehandling

Der tages et billede af eleverne, mens de er på besøg på biblioteket. Billedet sendes til skolen/klassen sammen med en hilsen fra bibliotekspersonalet. Billedet kan hænges op i klassen og deles med forældrene via AULA – så eleverne får snakket om deres oplevelser på børnebiblioteket. Hvad var det bedste ved besøget? Hvad synes I om historien, som blev læst op? Kan I huske hvilke bøger I fandt? Hvilke bøger kunne I tænke jer at låne ved næste besøg på biblioteket?

For at skabe sammenhæng mellem dette forløb og elevernes læring i klasselokalet, er det en god idé at koble forløbet til et emne, I skal i gang med, er midt i eller lige har afsluttet.
Find inspiration under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på Gyldendals portaler.

Formål

Formålet med aktiviteten er, at eleverne møder biblioteket som et spændende og vedkommende sted – samt at understøtte elevernes læseglæde og skabe bevidsthed om, at børnebiblioteket kan supplere skolebibliotekets materialer.
Besøget skal give børnene lyst til at komme igen med deres forældre – og dermed øge den kulturelle dannelse blandt børnene på længere sigt.
 

Eksempler Fælles Mål: 

Dansk
-
 Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'læsning', hvor eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge. Med særligt fokus på 'finde tekst'.
- Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'fortolkning', hvor eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster. Med særligt fokus på 'oplevelse og indlevelse'.

Sted
Bjerringbro Bibliotek, Gudenåhuset
Realskolevej 12
8850 Bjerringbro
Undervisningsmateriale
Tilmelding

Tilmelding min. tre uger før den ønskede besøgsdato.
Ved tilmelding oplyses mail og telefonnummer på alle deltagende lærere.

Tilmelding