Gratis

En dag i jernalderen

Børn i Hvolris Jernalderlandsby

Beskrivelse

Eleverne tages på en rejse tilbage til jernalderen, hvor de prøver kræfter med oldtidens madlavning og aktiviteter.

Aktivitet
Der er ankomst kl. 9.00 eller efter aftale ved vores modtagelseshus. Derefter får elever og lærere jernaldertøj på. Vi er så heldige, at der er dragter til alle. Man kan også vælge sig et jernaldernavn.
Derefter går turen op til landsbyen, hvor alle passerer døren til Jernalderen og pludselig befinder sig 2000 år tilbage i tiden. Vi samles i et af jernalderhusene, hvor vores jernalderpersonale fortæller om jernalderen og kommer med praktiske oplysninger. Jernalderaktiviteterne påbegyndes og undervej spises den medbragte madpakke. Dagen afsluttes med spisning af den tilberedte jernalderret. Derefter hjælper alle med at rydde op og vaske op.

Madlavning i krukker ved bålet indgår som fast aktivitet. Der laves grød eller suppe oftest med kylling. Her skal der indsamles urter, snittes grøntsager, kærnes smør og evt. laves ost. Der skal gruttes mel og bages fladbrød. Desuden skal der kløves brænde (her skal der altid være en voksen tilstede), og bålet skal tændes og passes. Bålet skal altid være under opsyn.

Derudover vælges en af følgende aktiviteter:

Rundvisning og gamle lege
Rundvisningen foregår i vores udstilling og det arkæologiske område, hvor der bl.a. er udgravet en enestående kult- og gravplads samt en jernalderboplads. Vi slutter af med gamle lege i landsbyen.

Smedning
Smed en lille ting - for eksempel en dragtnål eller en spisepind. Lær også at slå ild.
Lav gerne en lille flettet snor (ca. 20 cm. lang) hjemmefra til at binde på nålen, så du kan kende din egen.

Bueskydning
Lav din egen bue og pil og skyd med langbuer.

Træarbejde
Fremstil enkle små ting i træ, for eksempel en 'brummer' eller en smørekniv, med håndøkser og snitteknive.

Keramik
Fremstil små jernalderting i ler, for eksempel en kop, en lille skål eller en lille gris.

Uld
Fremstil små ting af uldgarn eller uld. Man kan for eksempel filte en bold eller lave et bånd med slyngstokke.

Leg og legetøj
Prøv gamle lege og lav dit eget legetøj af naturens materialer.

Skind og læder
Vi laver små ting af læder, for eksemple, armbånd eller en pung.

Rollespil
Rollespil tilbydes kun i tilfælde af, at der er tale om deltagelse med flere klasser og fortrinsvist fra 4. klasse og opefter. 25-60 deltagere.
Kimbrerne kommer til Hvoris Jernalderlandsby for at overtale beboerne til at drage med dem sydpå. Alle får forskellige roller som bønder, stormænd eller Kimbere. Der dystes gruppevis i madlavning, håndværk og dramatikske ceremonier. Lærerne får tilsendt materiale dagen i forvejen og indgår i spillet. Se mere under forløbet Kimbrerne kommer til Hvolris - rollespil.

Særligt tilbud for 0.-2. klasse
De små elever grutter korn, bager fladbrød og koger suppe i krukker ved bålet. Ind imellem madlavningen leger vi gamle lege, laver legetøj eller filter en bold.

Forberedelse
Som forberedelse til besøget på Hvolris kan man forberede sig på flere måder:

  • Vælg et jernaldernavn og lav jeres eget navneskilt i træ eller læder til brug under besøget i Jernalderen. Der er en pdf-fil med jernaldernavne under Undervisningsmaterialer.
  • Lav research på Hvolris - hvad kan eleverne google sig frem til?
  • Lav lerskåle, så eleverne kan spise jernaldersuppe eller grød af deres egen skål.
  • Lav en model af et jernalderhus.
  • Sno eller flet et bælte, som I tager med og bruger sammen med jernalderdragten på Hvolris.

Efterbehandling
Tag en snak i klassen om oplevelsen på Hvolris. Hvad lærte eleverne? Hvad var det mest spændende?
Kan eleverne finde ud af mere om jernalderen? Måske er der kommet flere spørgsmål efter rejsen til jernalderen.

Formål

Eleverne lærer om jernalderen ved at tage på en rejse tilbage i tiden.

Eleverne prøver forskellige praktiske håndværk fra oldtiden og får et godt indblik i jernalderens livsvilkår og samfundsform.

Samtidig får eleverne indblik i naturens ressourcer, både m.h.t. madlavning og udformning af forskellige redskaber.

I aktiviterne indgår lidt regning, for eksempel når børnene skal udregne antallet af fladbrød, der skal laves.

Eleverne er sammen under andre former end normalt, og de får afprøvet deres samarbejdesevner i et helt andet forum end vanligt.

Jeg hører, og jeg glemmer
Jeg ser og jeg husker
Jeg prøver, og jeg forstår

Undervisningsmateriale
Forslag til læsning for børn og voksne, elever og lærere.
Tilmelding