Gratis

Sprograketten

Beskrivelse

Tag på eventyr i Sprograketten, Viborg Bibliotekernes tiltag for sprogstimulering af de mindste børn.

Aktiviteter

Sprograketten er et fysisk læringsrum fyldt med værktøjer til at styrke sprogtilegnelsen hos de mindste.

Rummet er ligeledes en inspiration til børnenes voksne, således at de får nye værktøjer til at arbejde med sprogstimulering af børnene.

Rummet er indrettet med en del analoge virkemidler såsom udklædning, figurer, bøger, musikinstrumenter og sprogkufferter fyldt med spændende ting man kan føle på – lugte til og måske endda smage på.

Samtidig er Sprograkt-rummet også udstyret med nogle digitale værktøjer, som kan bruges i forbindelse med sprogtilegnelsen. Disse værktøjer er indbyggede Ipads med forskellige sprog apps, et stort fortælletæppe, der sammen med en Ipad kan gøre en eventyrfortælling tredimensionel – og nogle hop spots, der appellere til at barnet bruger sin krop, når det arbejder med sproget.

Sprograketten er et projekt udviklet i samarbejde mellem Viborg Bibliotekerne og PPL sprog, Viborg Kommune. Personale fra begge enheder har været sammen om at udvikle ideerne og samskabe denne indsats for sprogstimulering af de mindste borgere i Viborg kommune.

Indsatsen tager udgangspunkt i nogle enkle sprogstrategier, som kan bruges i forbindelse med arbejdet med børn og sprogstimulering. Disse sprogstrategier er vigtige for de voksne at kende – og derfor er Sprograketten et læringsrum både for børn og voksne.

Hvis man ønsker at besøge sprograketten i Børnebiblioteket skal man booke tid i forvejen. Dette gøres på https://www.viborgbib.dk/sprograketten. Der er ikke formidler på dette tilbud, men man kan selvfølgelig altid spørge børnebibliotekaren om lidt hjælp. Dog skal man som udgangspunkt regne med selv at facilitere besøget i Sprograketten.

Forberedelse

De voksne kan med fordel orientere sig om sprogstrategierne hjemmefra på Mit barns sprog

Børnene kan med fordel forberedes på, at de skal på tur til Børnebiblioteket og gerne inden have læst forskellige eventyr.

Efterbehandling

Snak om jeres tur til Børnebiblioteket og om, hvad I oplevede i Sprograketten. Tag evt. billeder i sprograketten og del på børnetube via jeres uniLogin. Fortæl forældrene om sprogstrategierne.

I filmen under formål får du tre små fif til, hvordan du kan støtte dit barns sprogtilegnelse. De tre fif er nogle strategier, som du kan bruge i dagligdagen for at hjælpe dit barns sprog på vej. Strategierne kan bruges både af forældre og pædagoger/dagplejere.

Formål

Formålet er, at børnene bliver sprogstimuleret bedre og mere bevidst af de voksne omkring barnet. Formålet er yderligere at udbrede kendskabet til sprogstrategier og give børnenes voksne nye analoge og digitale værktøjer til denne sprogstimulering.

Formålet er at gøre børnene nysgerrige på sproget og dermed få sproglige færdigheder, som er vigtige for barnet i dets generelle udvikling både socialt og i et dannelsesperspektiv.

Eksempler fra den pædagogiske læreplan
Børns sprog udvikles i dialoger med sproglige rollemodeller ved at lytte, fortælle, stille spørgsmål til deres omgivelser og lege med sproget. Når børn eksperimenterer kommunikativt og sprogligt, opnår de erfaringer med at aflæse, genskabe og udvikle en passende kommunikation i forskellige situationer og fællesskaber.

Sted
Viborg Bibliotekerne
Vesterbrogade 15
8800 Viborg

Børnebiblioteket, Hovedbiblioteket i Viborg