Gratis

Formidlingskufferten hjerneekspeditionen

Beskrivelse

”Hjerneekspeditionen” er en aktivitetskuffert, der handler om, hvordan vores hjerne ser ud, og hvordan den virker. I bliver guidet gennem aktiviteterne af de små forskere Milo og Duno via historien i den store bog. Bogen er opbygget således, at I sammen med børnene, kan vælge, hvad I vil undersøge.

Bogen har spiralryg, så den voksne læser op fra tekstsiden, mens børnene kan se den tilhørende illustration på den modsatte side. Til den korte historie er tilknyttet aktivteter, som er tilpasset et emne, hvor børnene via nysgerighed og en legende tilgang får lov at opleve, mærke og føle på egen krop, hvad det handler om, og dermed opnår en bedre forståelse for hjernen.

Aktiviteter

I selskab med Milo og hans lille nysgerrige ven Duno inviteres børnene med på en ekspedition til menneskets hjerne. På denne færd bliver børnene præsenteret for aktiviteter, der kredser om spørgsmål som: Har du nogensinde tænkt over, hvad hjernen er opbygget af? Hvorfor efterligner vi hinandens bevægelser? Hvad sker der, når vi bliver bange?

Formidlingskufferten rummer en vifte af forskellige aktiviteter om vores hjerne. Fælles for aktiviteterne er, at de handler om forskning i børnehøjde, og spænder over små forsøg, hands-on aktiviteter, sjove spil, fysiske og kreative aktiviteter og dataindsamling.

Eksempler på aktiviter:

  • Sange og danse
  • Spil, hvor I snyder eller tester hjernen
  • Krea-aktiviteter med modellervoks og stempler
Forberedelse

Vi anbefaler, at I kigger materialet igennem først og danner jer et overblik, inden I går i gang. Det er ikke meningen, at I nødvendigvis skal nå igennem det hele. Det er op til jer, i sammenspil med børnene, hvad der interesserer jer mest.

For hver aktivitet er det angivet:

  • Hvor lang tid aktiviteten tager
  • Om det kræver forberedelse
  • Hvor mange børn vi anbefaler, I har med til den enkelte aktivitet
  • Sværhedsgraden

Materialerne i kufferten er markeret med #sidetal, som passer til den enkelte aktivitet i bogen. Ved enkelte aktiviteter indgår der materialer, som I selv skal købe (overkommelige beløb), eller materialer som I allerede har i institutionen. Hvis der mangler kopiark mv., kan disse printes fra USB-nøglen.

Efterbehandling

Vi opfordrer til, at I arbejder med materialet i nogle uger, så børnene over tid kan få en forståelse af begreber og emner, der kan være svære at forstå.

Formål

Formålet er at udbrede kendskabet til naturvidenskabelige temaer herunder hjernen og sanserne.  

Børnene bliver via historien og de tilknyttede aktiviteter ført igennem udvalgte temaer på en kreativ og lærerig måde, der tager udgangspunkt i dem selv og deres egen hverdag.

Børnene oplever tingene på egen krop, og de opnår dermed en dybere forståelse af begrebene og de enkelte delelementer. Det er med til at understøtte deres almene dannelse og deres sproglige læring.

Eksempler fra den pædagogiske læreplan
Kommunikation og sprog Børns sprog udvikles i dialoger med sproglige rollemodeller ved at lytte, fortælle, stille spørgsmål til deres omgivelser og lege med sproget. Når børn eksperimenterer kommunikativt og sprogligt, opnår de erfaringer med at aflæse, genskabe og udvikle en passende kommunikation i forskellige situationer og fællesskaber.

Sted

Kufferterne kan lånes på Viborg Bibliotekerne.

Inspirationsmateriale

På biblioteket har vi et bredt udvalg af emnekufferter, som I kan låne med hjem. Henvend dig på biblioteket for yderligere information.

Ligeledes har vi et fysisk rum på Hovedbiblioetekt i Viborg, Sprograketten, hvor netop nysgerrighed, fordybbelse og læring er i fokus for at understøtte sproget og den almen dannelse.

Læs mere på https://www.viborgbib.dk/sprograketten

Tilmelding

Kontakt Viborg Børnebibliotek.

Tlf.nr. 87 87 34 40