Uddannelse og job

Emnet uddannelse og job er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: Børnehaveklasse til 3. klasse, 4. - 6. klasse og 7. - 9. klasse. Eleverne skal i emnet uddannelse og job opnå kompetencer til at træffe karrievalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen af livslang læring samt alsidig viden om uddannelses- og erhvervsmuligheder. Læs mere om Uddannelse og job på emu.dk

Vejledning om regler og krav til virksomhedsbesøg
Overordnet set gælder de samme regler for eleverne under virksomhedsbesøget, som når de er på skolen. Med andre ord: Skolen og lærerne har ansvaret for eleverne. Vejledning om åben skole - virksomhedsbesøg indeholder blandt andet information om hhv. skolens og virksomhedens ansvar, forsikringer, regler om børneattest og overenskomster.

Materiale til virksomhedsbesøg
På baggrund af begrebet karrierelæring og CL-strukturer har uddannelsesvejledere fra Viborg Kommune udarbejdet et materiale, der kan bruges til evaluering af et virksomhedsbesøg ud fra et UogJ-perspektiv. Der er en kort forberedelse på ca. 15 minutter inden virksomhedsbesøget. Efterbehandlingen af virksomhedsbesøget er sat til ca. 20 minutter. Film om Karrielæring

Virksomhedsbesøg med U&J-undervisning - udskoling

Virksomhedsbesøg med U&J-undervisning - mellemtrin

Yderligere information
Ideer til indskoling - Du og din familie
Ideer til indskoling - Hvad vil du være når du bliver stor?
Ideer til indskoling - Småkagefabrikken
Ideer til indskoling - Skolen som arbejdsplads
Ideer til indskoling - Kendskab til forskellige erhverv
Ideer til mellemtrinet - Mit eget eventyr
Ideer til mellemtrinet - Jobs i nærmiljøet
Praktik i folkeskolen
Viden på tværs - Om karrierelæring