Uddannelse og job

Emnet uddannelse og job er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: Børnehaveklasse til 3. klasse, 4. - 6. klasse og 7. - 9. klasse. Eleverne skal i emnet uddannelse og job opnå kompetencer til at træffe karrievalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen af livslang læring samt alsidig viden om uddannelses- og erhvervsmuligheder.

Læs mere om Uddannelse og job

Karrielæring På baggrund af karrierelæring og CL-strukturer er der udarbejdet et materiale, som kan være evaluering af et virksomhedsbesøg ud fra et U og J-perspektiv. Der er en kort forberedelse på ca. 15 minutter inden virksomhedsbesøget. Efterbehandlingen af virksomhedsbesøget er sat til ca. 20 minutter.

U og J Evaluering af virksomhedsbesøg – udskoling

Virksomhedsbesøg med U&J-undervisning

U og J Evaluering af virksomhedsbesøg – mellemtrin

Virksomhedsbesøg med U&J-undervisning

 

Yderligere information
Ideer til arbejdet med Uddannelse og Job i 1. - 3. klasse
Ideer til arbejdet med Uddannelse og Job i 4. - 6. klasse
Ideer til arbejdet med Uddannelse og Job i 7. - 9. klasse