Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab

Præsentation

Vibsko tilbyder gratis undervisningsmaterialer, kurser og inspiration til grundskolerne i Viborg Stift.

Transport
Vær opmærksom på, at transport til nedenstående kirker har særlige regler i forhold til, hvilke vognmænd der skal benyttes. Læs mere her.
Viborg Domkirke
Asmild Kirke
Tapdrup Kirke
Sahl Kirke
Vorde Kirke

Pædagogisk profil

Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab er en selvstændig institution.

Skoletjenestens opgave er at styrke samarbejdet mellem kirke og skole med henblik på at udvide og bibeholde elevernes viden om kultur og kristendom. Målgruppen er elever i grundskolen.

Materialerne tager udgangspunkt i almenmenneskelige, religiøse og/eller kulturelle temaer og er udformet, så alle skolens elever, uanset baggrund, kan være med.

Ofte er forløbene tværfaglige og projektorienterede.

Materialerne udformes ofte i samarbejde med skoler, kulturinstitutioner og kunstnere.

Alle materialer er udarbejdet i henhold til Fælles Mål.

Se det fulde katalog med årsplan her.

Kontakt
Tine Boel
29120910
Charlotte Toft Hansen
31520910

Forløb udbudt af Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab

Grundskole