Viborg UNESCO Creative City

Præsentation

Viborg er udnævnt som UNESCO Creative City indenfor Media Arts pga. et stærkt visuelt DNA opbygget over mere end 30 år.

Viborg er bl.a. hjemsted for stærke uddannelsesmiljøer inden for animation, tegning film, foto, web, spil, og XR ligesom kreativ børnekultur er et afgørende grundelement. Derudover bygger Viborg på et unikt samarbejde på tværs af uddannelses- og kulturinstitutioner, myndigheder og samfund.

Pædagogisk profil

UNESCO- udnævnelsen er en blåstempling af, at Viborg på det visuelle område har en styrkeposition i verdensklasse, der giver os unikke forudsætninger for at anvende den kraft, der ligger i billeder og historiefortællinger. I forhold til børn og unge bruger vi UNESCO-udnævnelsen til kunstnerisk udfoldelse og store oplevelser. Det betyder f.eks., at børn i Viborg stimuleres i at bruge visuel kreativitet i form af tegninger, billeder og filmmedier til at skabe et sprog uafhængigt af det skrevne sprog.

 Vi styrker forståelsen for betydningen af eksempelvis tegning og anden visuel kreativitet for børn og unges udvikling og deres generelle forestillingsevne. Derfor tilbyder vi muligheder og til skoler og børn som bidrager til at de bliver ved med at være visuelle kreative tegne og fx bevarer Tegnetroen.

Kontakt
Henrik Holmskov
Specialkonsulent og UNESCO Projektleder
87878610

Forløb udbudt af Viborg UNESCO Creative City

Grundskole