ANIMOK

Præsentation

ANIMOK styrker Danmarks mindste borgeres adgang til kunstneriske og kulturelle oplevelser indenfor film, tegning og spil

ANIMOK, Animation og Spil festival for børn og unge er det særlige kreative, skabende og festlige mødested for børn og unge på tværs af alder, skole, by, landsdel og landegrænse, hvortil vi skaber store film- og spil oplevelser, der har rødder i den gode fortælling og høj kvalitet af indhold og produktion.

Vi vil gerne være med til at give børn og unge mod på livet, lyst og evner til at udtrykke sig æstetisk, og følelsen af at høre til i et trygt fællesskab.

ANIMOK er med til at udvikle og skabe en film- og mediepædagogik i dagtilbud og skoler.

ANIMOK står for planlægning og udførelse af gratis filmprogrammer, en Nordisk animation skolekonkurrence, workshops og undervisningsmateriale. De fleste af vores aktiviteter kører sideløbende med Viborg Animation Festival.

 

Pædagogisk profil

Vi arbejder målrettet med at formidle animation, spil og tegning gennem 6 udvalgte aktualiteter, som både har en skolefaglig og en menneskelig relevans for børn og unge:

 • Global: Retter sig mod samfundsfag, historie, dansk, billedkunst. Handler blandt andet om demokratiforståelse, udsyn, FN's verdensmål, politik
 • Jeg og mine venner: Retter sig mod dansk, billedkunst, samfundsfag: Handler om identitet, familieliv, venskab, fællesskab og det nære. 
 • Tysk: retter sig mod tyskfaget. Handler om sprog, samfund, historie. 
 • Engelsk: retter sig mod engelsk. Handler om sprog, samfund, historie.
 • Vores Vilde Univers: retter sig mod naturfag, teknologiforståelse, billedkunst. Handler om viden om verden, miljø, bæredygtighed, Grønne Sammen, STEAM
 • Nordiske Stemmer: retter sig mod dansk, historie, samfundsfag, billedkunst. Handler om den nordiske kulturarv, sprog, kultur, fortælleringer, geografi

Aktualiteterne bliver formidlet gennem filmvisninger, workshops og undervisningsmaterialer og har til formål at:

 • Give børn en viden om verden og andre kulturer
 • Inspirere børn til at se og forstå verden på flere måder
 • Give børn en sjov og rar fælles oplevelse, som styrker fællesskabet og sociale færdigheder.
 • Inspirere børn til at være kreative og legende
 • Give børn og unge mod på livet
 • Give børn evner og kompetencer til at udtrykke sig æstetisk

 

 

Kontakt
Ditte Lundsgaard Nielsen
26 30 22 21

Forløb udbudt af ANIMOK

Grundskole