ANIMOK

Præsentation

ANIMOK er en animationsfestival for børn i dagtilbud og skoler, som styrker Danmarks mindste borgeres adgang til kunstneriske og kulturelle oplevelser indenfor film, medier og gaming.

ANIMOK står for planlægning og udførelse af gratis filmprogrammer, en animation skolekonkurrence, workshops og undervisningsmateriale. De fleste af vores aktiviteter kører sideløbende med Viborg Animation Festival. Vi ønsker, at alle børn får lige mulighed for at kunne udtrykke sig kunstnerisk. Samt at styrke og fremme børns muligheder for at blive en del af et socialt, kulturelt og kreativt fællesskab, hvor de føler sig set og hørt.

Pædagogisk profil

ANIMOK er med til at udvikle og skabe en film- og mediepædagogik i dagtilbud og skoler, således at:

  • Børn får en legende, undersøgende og skabende tilgang til, hvad visuelle digitale medier er og kan.
  • Børn aktivt møder animation som en kulturel og æstetisk udtryksform, som de kan gøre til deres eget personlige sprog.
  • De professionelle voksne i dagtilbud og skoler opnår den nyeste viden og kompetencer inden for film- og medie pædagogik.

Derudover at børn, gennem filmvisninger og hands-on workshops, får kendskab til FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling og FN’s børnekonvention, således at børn bliver aktive verdensborgere med rettigheder og en betydningsfuld stemme.

Kontakt
Ditte Lundsgaard Nielsen
26 30 22 21

Forløb udbudt af ANIMOK

Grundskole