Gratis

Dyrehold i daginstitutionen

Beskrivelse

Overvejer I et eller flere dyr i jeres daginstitution? Der giver en masse gode oplevelser med dyrene for både børn og voksne. Dyr kan noget!

Dette kursus har til formål:
At vejlede pædagogisk personale i de praktiske og lovmæssige forhold ved dyrehold i institutioner.
At rådgive om institutions-egnede arter og dissses krav til plads, foder, indretning m.v.  
At det pædagogiske personale opnår fortrolighed med dyrehold og får sat ord på, hvor betydningsfuldt dyrehold kan være for børn.

Dyr appellerer til nærvær, empati og omsorg, og har en stor tiltrækningskraft på børn og de fleste voksne. Ved nærkontakt med levende dyr, i kortere eller længere perioder,  får børnene en sanselig og intens oplevelse og læring, som ikke kan opnås via bøger, TV eller computer.
Naturvejlederen kommer gerne på besøg i jeres institution og giver råd og vejledning om dyrehold, både periodiske og permanente. Er der tale om periodiske hold af danske dyr, f.eks. haletudser, hundestejler, sommerfuglelarver, tager vi gerne med på fangsttur. Ønsker I som institution at afprøve et dyrehold inden I endeligt beslutter jer for om det er noget for jer, vil det i et vist omfang være muligt at låne dyr fra Naturskolen.
Eksempler på institutionsegnede dyr: høns, geder, kaniner, mus, haletudser, hundestejler, skorpiontæger, melorme, skægagamer, kæmpesnegle, kakerlakker, fisk, rejer, frøer og vandrende pinde.
Der gives vejledning omkring valg af dyr, anskaffelse, pasning og indretning af bure.

Det er meget vigtigt, at I som forberedelse har drøftet dyrehold i personalegruppen og med forældrene. Det er en god ide at have (mindst) to ansvarspersoner, som har ansvaret for at pasningen af dyrene er fyldestgørende.

Sted
Naturskolen i Undallslund
Kapt. Undalls vej 1
8800 Viborg

Naturvejlederen kommer på besøg på jeres institution. Forinden kan I også have aflagt et inspirationsbesøg på Naturskolen i Undallslund.