VM (Viborg Mesterskaberne)

Beskrivelse

Viborg Mesterskaberne går ind i sit succesrige fjerde år 2019/20, det er Viborg Kommunes interne fodboldturnering for 7-10. kl. drenge og piger! Det er en turnering, hvor der deles op i puljer, her har I en enestående mulighed, for at besøge hinanden i sportens navn.

De elever som deltager i turneringen bliver forbilleder for de yngre årgange, hvilket er et ideal i kommunen. Ved at deltage skabes fællesskaber, det gode liv, samarbejde på tværs og ikke mindst er med til se nye muligheder gennem et idrætsligt samarbejde.

Aktiviteter

Elever fra 7-10. kl. kan deltage i turneringen, der er både drenge og pigehold, som deltager. Turneringsformen er således, at der deles op i puljer hos drengene og pigerne. Turneringen starter i september, og kampene skal afvikles henover efteråret. Der spilles semifinaler i foråret, og finalerne afvikles på Viborg Arena (stadion) - datoen følger. Alle deltagende hold, må deltage sammen med deres skoler(tilskuer). Vi havde en fantastisk afslutning, hvor der var ca. 2000 tilskuere på Viborg Arena, hvilket I får muligheden for at opleve. Hvis I er en oplands skole, som skal deltage i finalen, så kan transportpuljen betale tranporten for den deltagende årgang til finaledagen.

Se regler i vedhæftet fil under undervisningsmaterialer.

Forberedelse

På nogle skoler er der allerede etableret valgfag, hvor det handler om; at udvikle den enkelte elevs personlige udvikling. Hvilket opnås gennem: Træning, kondition, egne fokuspunkter, indendørs Futsal, planlægning af taktiske og tekniske øvelser, ledelse i at stå for undervisning på tværs af årgange. Til udvikling af valgfaget - er I velkomne til at rette henvendelse til kontaktpersonen. Måske dette tilbud et nyt valgfag på skolen?
 

Efterbehandling

Evaluering af valgfaget og turneringen.

Formål

Formålet med VM Viborg er at give eleverne mulighed for at deltage på tværs af skolerne i Viborg Kommune, hvor eleverne i høj grad er med i planlægningen, taktikken og fællesskabet, hvilket sker i innovative læringsprocesser, hvor interessen skaber indlevelse og enterprenørskab. Det er en turnering under udvikling, hvor der løbende evalueres på turneringsformen.
Gennem turneringen udvikler eleverne kompetencer i at skabe, udvikle og handle i en samhørighed.

Eksempler fra Fælles Mål
Idræt - Der arbejdes med Færdigheds- og vidensmål under Boldbasis og boldspil, Samarbejde og ansvar og Idrætten i samfundet.

Undervisningsmateriale

Regler

Tilmelding
Tilmeldingsfrist
02.09.2019