Gratis

Vejr og klima

Beskrivelse

Hvor kommer vinden fra? Hvordan taler vi om vejret? Hvorfor regner det? Hvad kan vi måle?

Aktiviteter

For elever på mellemtrinet undersøger og måler vi vejret gennem forskellige lege, vha. forskellige instrumenter. Vi kan komme ind på begreber som temperatur, vind, nedbør eller skyer.

For elever i udskolingen undersøger og måler vi forskellige vejrforhold. Vi kan komme ind på begreber som lufttryk, temperatur, luftfugtighed, nedbør, skyer, solskin, vind, vejrudsigt, vejrvarsler eller naturkatastrofer.

I forbindelse med emnet vind, kan vi tilbyde en spændende tur til stedet på Stanghede, hvor der engang lå en Ballonstation. Omkring 30 franskmænd, svenskere og danskere arbejdede ved den meteorologiske station. Stationen var aktiv fra juli 1902 til maj 1903. Herefter blev alt solgt på auktion, og i dag er der intet tilbage af den lille samling huse. Der står dog stadig en "mindedysse" i området. Tre af husene blev efter auktionen flyttet til landsbyen Dollerup, kun få kilometer borte, hvor de blev genopbygget og stadig kan findes. Arbejdet kom - sammen med resultater fra vejrstationer i Paris, Berlin og New York - til at betyde meget i flyvningens spæde start. I forbindelse med besøget på heden måler vi bl.a. vindstyrke og vindretning.

Forberedelse

Inden besøget kan I have arbejdet med et eller flere af begreberne tilknyttet vejr og klima. I kan have startet en logbog for vejret, hvor I registrerer dagens vejr eller har lavet jeres egen vejrudsigt for besøget.

En god dag på Naturskolen

Efterbehandling

Hjemme på skolen kan I arbejde videre med emner eller begreber, vi har berørt på dagen. I kan lave jeres egen vejrudsigt eller fremstille jeres egne måleinstrumenter.

Bevægelse: Forvent en dag med middel bevægelse

Stikord: Klima, geologi,  biologi

Formål

Formålet med aktiviteten er, at eleverne stifter bekendtskab med forskellige vejr- og klimafænomener og får et praktisk kendskab til forskellige måder at måle vejret på.

Eksempler fra Fælles Mål
Natur/teknologi Der kan arbejdes med kompetenceområdet undersøgelse. Eleven kan gennemføre enkle målinger af vejret, herunder med digitalt måleudstyr.

Biologi Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi.

Geografi Der arbejdes med færdigheds-og vidensmål under overskriften Jordkloden og dens klima. Fx. Eleven kan indsamle vejrdata over tid fra lokalområdet, herunder med digitale redskaber.

Sted
Naturskolen i Viborg Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

Aktiviteten afholdes bedst på Hald og ellers ved et stykke natur der er særligt egnet til emnet.