Underjordiske oplevelser

Beskrivelse

Aktivitet
På en guidet tur kan eleverne høre om flagermus og ostelagring. De kan også få den medrivende historie om landevejsrøveren Jens Langkniv. De vil opleve de lavloftede og labyrintiske minegange, der står, som da de blev lavet for 1000 år siden. Det er også muligt at høre om undergrundens opbygning og områdets opståen samt minegangenes tilblivelse.

Eleverne har adgang til den omkringliggende skov, hvor der er rig mulighed for at gå på opdagelse i naturen og fx artsbestemme forskellige sjældne botaniske arter.

Eleverne kan gå på opdagelse i minegangene og efterfølgende skitsere dem efter hukommelsen.

Efter aftale er det muligt at lave mad eller snobrød over bål.

Forberedelse
Afhængigt af fokus, fag og klassetrin kan klassen med fordel have arbejdet med eksempelvis: tiden omkring Chr. IX, kristendommens indførsel i Danmark, ressourcer, sanser, naturområder, jordklodens forandring, geologisk udvikling, naturgrundlag og levevilkår, demografi og erhverv.

Efterbehandling
Afhænger af, hvilke emner der arbejdes med i klassen.

Formål

Eleverne får indblik i en ældgammel arbejdsplads under jorden.

Eleverne opnår kendskab til dagligdagsliv på Chr IV's tid via fortællingen om Jens Langkniv.

Eleverne får kendskab til flagermusens liv via faktisk viden samt sagn og historiske fakts.

Eleverne kan prøve kræfter med alle deres sanser (syn, lugt, høre, smag og føle).

Eleverne vil stifte bekendskab med undergrundens opbygning lige fra Perm til Istid.