Gratis

Symmetri og kunst i TestLab 4. - 6. kl.

Beskrivelse

Vi skal arbejde med symmetri og mønstergenkendelse på en legende og eksperimenterende måde. Vi arbejder med mønstre fra afrikansk kunst og identificerer symmetriakser og geometriske mønstre i hverdagen. Et forløb hvor vi både skal have et kunstnerisk og et logisk tænkende syn på emnet og derigennem få en anderledes oplevelse og forståelse af emnet.

 

Aktiviteter

Elevernes kommer igennem en kreativ proces, hvor de får lov til eksperimentere med symmetri og mønstre. Eleverne skal blandt andet skabe deres eget unikke mønster, og de får kendskab til muligheder og udtryk med TestLabs Laserskærer. De vil opleve en dag med en blanding af korte oplæg og praktiske opgaver. 

Hver elev producerer et kunstværk, der bliver skåret ud i træ, på TestLabs lasercutter.

Forberedelse

I matematik kan forløbet med fordel lægges i midten af et geometriforløb.

Det er en forudsætning at eleverne inden besøget er blevet introduceret til en grundlæggende viden om geometri og mønstergenkendelse. Vi vil tage de vigtigste begreber op, men ord som symmetri, symmetriakser, de alm. geometriske former og lign skal eleverne kende på forhånd.

I billedkunst, er det vigtigt at eleverne har forståelse af den kunstneriske proces – brug af skitser og lign.

 

Kontaktpersonen på biblioteket skal have kontaktoplysninger (mail og mobilnummer) på den lærer, der booker undervisningen, og den eller de lærerer, som deltager i undervisningen.

Hvis eleverne skl oprettes som lånere i forbindelse med besøget skaber læreren et overblik over, hvor mange elever, der ikke er oprettede som lånere. De elever som ikke er oprettede skal udfylde en forældrefuldmagt, som sendes til biblioteket forinden besøget. Forældre tilladelsen findes her under "Undervisningsmaterialer"

Efterbehandling

Forløbet fungere som et inspirationog en alternativ måde at arbejde på tværs af matematik og billedkunst.

Eleverne vil få deres kunstværker med hjem til udstilling i klassen, som derigennem kan inspirere til den videre arbejdsproces med emnet.

Formål

Forløbet er tænkt som inspiration og motivation til arbejdet på skolen og en måde at arbejde på tværs af matematik og billedkunst.

Inden for feltet geometrisk tegning får eleven viden om skitser og præcise tegninger. Samtidig skal eleven kunne ræsonnere sig frem og kunne bruge enkle geometriske begreber og metoder til at beskrive både arbejdsprocessen og det fysiske produkt.

Billedkunstfagligt skal eleverne kunne redegøre for visuelle symbolers betydning for, hvilken betydning de kan spille i en kulturel kontekst. Desuden får eleven viden om layout og billeders kommunikative funktion inden for andre fagområder.

Eksempler fra Fælle Mål
Matematik - Der arbejdes med kompetenceområdet geometri og måling, hvor eleven kan anvende geometriske metoder og beregne enkle mål.
Billedkunst - Der arbejdes med kompetenceområdet billedfremstilling, hvor eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering.

Sted
Viborg Bibliotekerne
Vesterbrogade 15
8800 Viborg

TestLab, hovedbiblioteket I Viborg

Undervisningsmateriale
Tilmelding

Tilmelding skal ske senest 3 uger før forløbet afvikles.

Tilmelding