Gratis

Svampe

Beskrivelse

Kan den her spises? Vi finder svampe, sorterer og smager.

Aktiviteter

Med kurve og håndbøger går vi i skoven og samler svampe. Svampene bestemmes og sorteres i spiselige, ikke spiselige og de giftige. Efter turen lægger vi høsten op artsvis og repeterer navne og tilhørsforhold i familier. De spiselige kan tilberedes og spises, eller I kan få dem med hjem til videre behandling i klassen.

Forberedelse

Snak om svampe, og hvad de evt. kan bruges til. I kan også se på, hvordan svampe indgår i stofkredsløbet.

En god dag på Naturskolen

Efterbehandling

Hjemme på skolen kan I arbejde videre med emner eller begreber fra dagen eller med specifikke arter eller familier af svampe, som vi har truffet på turen.

Bevægelse: Forvent en dag med middel bevægelse

Stikord: Biologi, økologi, artskendskab

Formål

Vi skal finde svampe og lære om dem.

Eksempler fra Fælles Mål
Natur/teknologi Der kan arbejdes indenfor kompetanceområderne undersøgelse og perspektivering. Eleven kan fx. indsamle og bestemme dyr, planter, svampe og sten, herunder med digitale databaser. Eller eleven har viden om enkle produktionskæder.

Biologi Der kan arbejdes indenfor kompetanceområderne undersøgelse og perspektivering. Eleven kan fx. undersøge celler og mikroorganismer. Eller eleven kan forklare årsager og virkninger af naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer.

Sted
Naturskolen i Viborg Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

I Naturskolens skove eller i en skov nær jer.

Undervisningsmateriale