Gratis

Sundhedsteknologi

Beskrivelse

Se og afprøv den nyeste sundhedsteknologi. Forløbet handler om, hvordan forskning og den resulterende teknologi gør vores sundhedssystem bedre.

OBS Det er ikke muligt at søge transportpuljen til dette forløb, da det foregår i Skive.

Aktiviteter

Eleverne arbejder i workshops med:

1. SIM-dukken, som kan anvendes til blandt andet pulsmålinger, BT-målinger og kan programmeres til forskellige vejrtrækninger mm.

2. Robotsælen Paro, som anvendes til de borgere, som har svært ved at finde ro i kroppen fx demente.

3. Førstehjælp, hvor hjertestarteren blandt andet anvendes.

Forberedelse

Der vil ikke være specifik forberedelse inden besøget, men underviseren vil gerne vide, om I har arbejdet med et specifikt emne i natur/teknologi, biologi eller i uddannelse og job undervisningen.

Efterbehandling

Tal om erfraingerne fra de forskellige workshops. Hvad mener eleverne om teknologiens muligheder?

Formål

At eleverne ser, hvordan teknologi gør en forskel for vores sundhed.

Eksempler fra Fælles Mål

Natur/teknologi

  • Eleven kan beskrive natur og teknologis anvendelse i samfundet og fremstilling i medier 
  • Eleven har viden om centrale interessemodsætninger 

Uddannelse og Job

  • Eleven kan beskrive sammenhæng mellem skolegang og senere uddannelse og job 
  • Eleven har viden om krav i forskellige uddannelser og job 

Sundheds- og sexualundervisning

  • Eleven har viden om enkle sundheds- og trivselsfaktorer
Sted
Social- og Sundhedsskolen
Reberbanen 11
8800 Viborg

Forløbet skal som udgangspunkt afvikles på Social- og Sundhedsskolen i Viborg. Transportpuljen dækker ikke transport til Skive.

Tilmelding

Tilmelding hos Pia Klostergaard gerne 6 uger inden besøget

Tlf.nr. 29391617