Gratis

Stop madspild!

Beskrivelse

Hvert år bliver 1,6 milliarder tons mad spildt i verden! Det svarer til, at cirka en tredjedel af al den mad, der produceres til mennesker hvert år, ikke bliver spist. 

Det betyder, at hver person i Danmark smider ca. 63 kg mad ud om året.
Madspild er skidt for miljøet og klimaet – og det er penge lige i skraldespanden. 

Det skal vi da have gjort noget ved!

I dette forløb skal dine elever arbejde med, hvordan vi konkret kan bruge naturvidenskaben til at mindske madspild.

Aktiviteter

Dilemmaspil:
Eleverne skal tage stilling til forskellige udsagn og diskutere forhold omkring madspild.

Design en kølig madkasse:
Hvad skal der til, for at maden i madkassen kan holdes kold og er frisk og lækker, når den tages op af skoletasken?
Vi guider eleverne gennem en engineeringdesingproces, hvor de skal designe deres egen madkasse med inddragelse af naturfaglige undersøgelser.

 

Forberedelse

Se en film om madspild i verden ”Madspild for milliarder” (12.03 min)

Tag en fælles snak i klassen:
• Hvilken type madspild fremlægges i filmen?
• Hvorfor er madspild en udfordring?
• Hvor gode er I selv til at udnytte jeres madvarer?
• Hvordan kan I selv være med til at begrænse madspild?

Efterbehandling

Efter besøgsdagen får I et brætspil om madspild med hjem.

Dette forløb kan eventuelt samtænkes med følgende forløb fra Gyldendals fagportaler:

Formål

Formålet med forløbet

• Eleven har viden om madspild og hvilke udfordringer og konsekvenser dertil.
• Eleven kan diskutere enkle problemstillinger omkring madspild.
• Eleven kan bygge en model af virkeligheden.

Eksempler fra Fælles Mål:

Natur/teknologi

  • Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser.
    Herunder kan eleverne sætte anvendelse af natur og teknologi i et bæredygtigt perspektiv.
  • Der arbejdes indenfor kompetenceområdet undersøgelse', hvor eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse.
    Herunder kan eleven gennemføre enkle systematiske undersøgelser, og eleven kan designe enkle undersøgelser.
  • Der arbejdes indenfor kompetenceområdet modellering', hvor eleven kan designe enkle modeller.

 

Sted
Naturvidenskabernes Hus
P.E. Eriksens vej 1
8850 Bjerringbro
Tilmelding
Tilmeldingsfrist
24.04.2023