Gratis

Stenalderen

Beskrivelse

Eleverne får deres praksisfaglighed sat i spil på en dag, hvor de får praktiske opgaver, sanselige oplevelser og et indblik i stenalderfolkets liv. Der arbejdes med periodens redskaber og ressourcer.

Aktiviteter

Stenalderfolket var dem der startede med at leve her i landet. De opfandt det at bruge flint til redskaber, ler til kogekar, træ til bue og plov, skind til tøj og telt og meget mere.

Vi skal arbejde med det at udvikle redskaber for overlevelsens skyld af træ og flint. Vi vil gå på jagt i skoven, lave mad som i stenalderen og søge ly for det barske vejr.

Forløbet sættes ind i en kronologisk kontekst og understøtter således historieundervisningen.
Der tages, i håndværksaktiviteterne, udgangspunkt i hverdagssituationer og koblingen mellem elevernes egen hverdag og den viden vi har om fortidens mennesker.
Endvidere kommer vi under forløbet ind på konkrete fund fra arkæologien og en snak om fortolkningen af denne viden.

Forberedelse

Forløbet kan indgå i jeres arbejde med emnet eller være startskuddet i forløbet.

En god dag på Naturskolen

Efterbehandling

Efter besøget kan I arbejde videre med dagens oplevelser. Der kan eventuelt laves en fortælling om elevens hverdag i perioden ud fra de erfaringer, som eleverne får med hjem fra dagen.

Bevægelse: Forvent en dag med lav til middel bevægelse

Stikord: Stenalder, jægerstenalder, bondestenalder, flint, jagt, madlavning, Ertebøllekulturen

Formål

Formålet med forløbet er, at eleverne gennem praktiske gøremål og sanselige oplevelser, får et indblik i stenalderfolkets liv og kendskab til periodens redskaber og ressourcer.

Eksempler fra forenklede fælles mål:
Historie - Der arbejdes med færdigheds- og vidensmål indenfor kronologi og sammenhænge, så eleven bliver i stand til at relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.

Sted
Kjællinghøl
Ulstrupvej 6
8850 Bjerringbro

Kjællinghøl nær Bjerringbro danner en fin ramme om en dag i stenalderen, men aktiviteten kan foregå alle steder i naturen, hvor der er en bålplads.