Gratis

Skoleteater i Viborg Kommune for grundskoler

Beskrivelse

Et af de kulturelle tilbud til elever i grundskolen er skoleteater. Teaterforestillingerne er målrettet de forskellige aldersgrupper. Tilbuddet om teateroplevelser på skolerne er gratis for den enkelte skole. Hvis en skole tilbydes forestillinger på en anden skole, kan kommunens kørselsordning i forbindelse med kulturelle arrangementer benyttes.

Forestillingerne betales af kommunen med delvis refusion fra staten.

Som økonomien er pt. – skoleår 2019-2020 - er der mulighed for en teateroplevelse ca. hvert andet/tredie år i børnenes skoletid.

Skoleteaterudvalget består af: Anne M. Rasmussen tidligere Sødalskolen, Rødding og Mogens Kjær fra Bøgeskovskolen, Bjerringbro.

Skoleteaterudvalget vælger (i samråd med repræsentanter fra Daginstitutionerne, Viborg Bibliotek, Viborg Teater m.fl. ) stykker ud, bl. a. i forbindelse med Børneteaterfestivalen, der finder sted hvert år i april måned, og tilbyder dem til skolerne.

 

Tilbuddene bliver formidlet til den enkelte skole i juni måned i skoleåret før forestillingerne finder sted. Tilbuddene bliver stilet til såvel skolen, som til skolens teater-kontaktlærer.

Du kan se tilbudene under materialer i oversigten over fordeling af teater i skoleår 2019/2020.

 

Aktiviteter

Teaterforestillingerne spilles på den lokale skole. Enkelte forestillinger spilles hos Carte Blanche eller i Asmild Kirke.

Hver skole har en ansvarlig teater-kontaktlærer.

Teater-kontaktlæreren på skolen tager sig af det praktiske vedrørende teaterforestillingen i samarbejde med skolens servicemedarbejdere.

Forberedelse

Læreren/lærerne forbereder eleverne på, hvad det vil sige at se teater, og på det teaterstykke, som de skal se. Inden forestillingerne er det naturligt at snakke med eleverne om temaerne, historierne og personerne i teaterstykket. Teaterstykket kan også indgå i undervisningsforløb på tværs af fag. Under materiale kan du finde et link til teaterets hjemmeside, hvor du kan læse om teaterstykket inden forestillingen. Til nogle af teaterforestillingerne er der tilknyttet undervisningsforløb.

Man kan også snakke med eleverne om, hvad et teater er, hvordan det ser ud - har de prøvet at være i teater før? Eleverne kan evt. også prøve at spille teater, så de får en forståelse af dramagenren og dramaets virkemidler.

Forbered eleverne på forestillingen:

Se på teatrets hjemmeside/plakat til forestillingen op i klassen. Snak med eleverne om, hvad de ser: Om farver, stemmninger og hvilke associationer, som de får, når de hører titlen. Eleverne kan skrive om deres forventninger. Hver elev får fx 1-2 minutter til at færdiggøre sætningen: Eks: Når jeg skal se teaterforestillingen, tror jeg, at jeg kommer til at opleve.....

Under materiale er der også et overordnet teatermateriale, som inspiration til læreren fra Aarhus Teater.

Efterbehandling

Der er mange måder at efterbearbejde teateroplevelsen, men det er en god ide, at du som lærer tager noter undervejs, mens du ser forestillingen.
Du kan hente materiale til efterbehandling af teaterforestillingen fra inspirationshæftet fra Aarhus Teater. Måske er der et tilknyttet materiale til teaterforestillingen, som du ser sammen med eleverne. 

Du kan også bruge teaterkort til efterbearbejdning af teateroplevelsen. Se under materiale. Eleverne kan også skrive en tekst om teateroplevelsen. I udskolingen kan eleverne skrive en anmeldelse.

Formål

At fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske forståelse. At udvikle elevernes forståelse og brug af det dramatiske udtryk som en mulighed for at indleve sig i mennesker, situationer og miljøer.

Eksempler fra Fælles Mål

Dansk – Eleven har viden om stemmens og kroppens virkemidler og kropssprog. Giver eleven mulighed for at deltage i rollelege og rollespil. Eleven har viden om sammenhæng mellem situation, kultur og kropssprog - målene tilpasses klassetrin 

Drama valgfag 7., 8. og 9. klasse – Inden for dramaproduktion lærer eleverne at bruge drama og teater som udtryksformer og kroppen og stemmen som udtryksmidler. I dramaanalyse udvikler eleverne deres forståelse og brug af det dramatiske udtryk som en mulighed for at indleve sig i mennesker, situationer og miljøer.

Undervisningsmateriale

Oversigt over fordeling af teater i skoleår 2019/20 med links til teatergrupperne og evt. undervisningsmateriale.

Inspirationshæfte til læreren, som er et overordnet materiale til at arbejde med i forbindelse med dramaforløb 

I inspirationshæftet til underviseren er nedenstående sider især interessante:

Gode råd til læreren, når du skal i teatret med dine elever side 10

8 øvelser side 13-15

Efter teateroplevelsen side 11

 

Teaterkort fremmer elevens viden om scenekunstens virkemidler - kan bruges til efterbearbejdning

Tilmelding

Læreren kontakter skolens teater-kontaktlærer på sin kommunale skole.