Nyhed

Skolehaver - Asmildkloster Haverne

Beskrivelse

Skolehave på Asmildkloster Landbrugsskole – jordens bedste klasseværelse

I skolehaven på Asmildkloster har vi jorden, naturen og skolehaven som ramme, når vi sætter vejen fra jord til bord på skoleskemaet og dyrker aktiv, praksisnær og oplevelsesbaseret undervisning.
Børnene samles i haven i et fællesskab omkring dyrkning af grøntsager og madlavning i udekøkkenet. 

Skolehaven er et alternativt, tværfagligt klasselokale under åben himmel, hvor eleverne får jord under neglene, viden i hovedet og mulighed for at bevæge sig.

Eleverne får styrket deres faglighed, samtidig med at de udvikler og styrker deres evner, personlighed og fællesskab gennem havearbejde og naturoplevelser.
Forløbet opfylder færdigheds- og vidensmål inden for natur/teknologi.
 

Skolehaver er et sammenhængende forløb på op til 8 besøgsgange i perioden april til oktober. For det fulde udbytte af haverne anbefaler vi 8 gange, men der kan planlægges mellem 4 og 8 besøg i haven.

 

 

Aktiviteter

Vi laver aktiviteter med udgangspunkt i jord til bord til jord.
Hjemmedyrkede grøntsager bliver til sunde og velsmagende måltider, og eleverne mærker for alvor sammenhængen med have og mave. Vi dyrker vores måltider, og eleverne er aktive hele vejen fra frøet plantes i jorden, lugning af ukrudtet, og indtil de friske grøntsager høstes. Undervejs dufter, smager og mærker vi til naturens mangfoldighed og lærer hvordan vi nemt og sjovt kan tilberede høsten og få smag for sunde sager fra havens menukort - enkelt og effektivt. Samtidig får eleverne en forståelse for et vigtige emner - grøn omstilling, bæredygtighed og sammenhængen mellem land og by, landbrug og fødevarer.

Hvert besøg består af aktiviteter relateret til natur, have og mad, og vi er fysisk aktive både med leg, læring og havearbejde.
Programmet for de enkelte besøg er i de store træk fastlagte og tager udgangspunkt i forskellige emner, der passer for årstiden.
Aktiviteterne er bl.a. inden for emnerne: Opmåling, såning, kompost, insekter, blomster, biodiversitet, spiselig plantelære, høst, madlavning på bål, næringsstoffer, frøindsamling og efterafgrøder.
Efter alle besøg har eleverne gennemgået naturens cyklus fra jord til bord til jord.

Skolehavelederen sætter rammen for hvert besøg, og aktiviteterne gennemføres i samspil med klassens lærer.
Hver klasse får tilknyttet et areal på ca. 30 m2, som de selv har ansvaret for at dyrke og passe under deres besøg, med vejledning fra skolehaveleder og egen lærer. Dette giver ejerskab og styrker samarbejdet og klassefællesskabet.

Forberedelse

Forud for det første besøg vil skolehavelederen tage kontakt til skolen for at gennemgå besøgsgangene.
Her kan programmet, til en vis grad, tilpasses den enkelte skoles ønsker og behov, og evt. yderligere aktiviteter og fagintegration aftales.
På dette møde, aftales endvidere rolle- og opgavefordelingen mellem skolehavelederen og de undervisere der følger klassen i haverne.

Praktisk forberedelse

 • Vi er ude hele dagen, så tag fornuftigt tøj og fodtøj på – husk at der kan være køligt og fugtigt om morgenen, og vinden kan være kold.
 • Husk en god madpakke og en drikkedunk, så I har energi til at være seje gartnere.
 • Vi vil rigtig gerne tage billeder og video af jeres flotte haver, seje grøntsager og jeres gode arbejde. Billederne bruges på vores Facebookside, brochurer, og nogle sender vi også til avisen for at fortælle de gode historier om skolehaverne. Fortæl os, hvis der er et barn, der ikke må fotograferes.
 • Vi vil rigtig gerne vise skolehaverne frem. Derfor er forældre og bedsteforældre mm. meget velkomne til at tage med klassen i haven.
Efterbehandling

Efter hvert besøg kan der med fordel skrives og arbejdes videre med en logbog, hjemme på skolen. Logbogen kan med fordel være visuel, med billeder fra haven, eller udstilling af fund fra skolehavens sidste besøg.

Klassen kan også med fordel arbejde videre med opskrifterne fra haven, hjemme i skolekøkkenet, eller tage råvarer fra haven med hjem til skolekøkkenet.

I sommerferien skal skolehaverne også passes, hvilket eleverne selv har ansvaret for sammen med deres familier. Dette aftales individuelt i hver klasse, og eleverne laver en pasningsplan

Der er mulighed for at klassen og forældrerådet kan lave et fælles arrangement i skolehaverne, og låne udstyr. Dette aftales med skolehavelederen.

Find desuden inspiration til det videre arbejde hjemme på skolen under ’undervisningsmateriale’, hvor der bl.a. er linket til relevante forløb på Gyldendals portaler.

Formål

Formålet med deltagelse i Skolehaver er at alle børn, uanset læringsstil, får mulighed for at udvikle evner og opnår vigtig viden om natur, have og udekøkken.

Formålet med forløbet er desuden:

 • At give eleverne en større forståelse for mad, natur og sund livsstil
 • At eleverne opnår større forståelse for vigtigheden af at passe på naturen
 • At eleverne bliver mere bevidste om bæredygtighed, biodiversitet, grøn omstilling og lokal fødevareproduktion
 • At eleverne bliver mere bevidste om indflydelsen af egne vaner på naturen
 • At eleverne bliver mere innovative ud fra brugen af praktiske evner
 • At motivere eleverne til læring i fx. matematik og dansk via en anderledes undervisningsdag
 • At eleverne opnår mere selvsikkerhed omkring egne evner i naturen og hermed i undervisningen

Eksempler på elevlæringsmål:

 • Eleven kan beskrive betingelser for spiringsprocessen og bl.a. forklare forskel på uorganisk og organisk materiale
 • Eleven kan håndtere et bål, tilberede mad over bål og kan bruge vilde urter i madlavningen
 • Eleven kanredegøre for de forskellige plantedeles funktion og opbygning
 • Eleven kan beskrive blomster og frugters funktioner
 • Eleven kan bestemme insekter og formidle viden om kompost og nedbrydning samt betydning for miljøet

Eksempler fra Fælles Mål:

Natur og teknologi, efter 4. klasse - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster.

Natur og teknologi, efter 6. klasse - Der arbejdes indenfor kompetenceområdet 'perspektivering', hvor eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser.

Sted
Asmildkloster Landbrugsskole
Asmildklostervej 1
8800 Viborg
Undervisningsmateriale

Tænk tværfagligt med dette engelskforløb:

Bemærk, at faget madkundskab først introduceres i 5. klasse.

Bemærk, at faget madkundskab først introduceres i 5. klasse.

Tænk tværfagligt med dette matematikforløb, hvor elevene bl.a. arbejder med en regnehistorie om indkøb til pizzasnegle til klassen.

Tænk tværfagligt med dette matematikforløb, hvor elevene bl.a. skal regne med indkøb.

Tænk tværfagligt med dette matematikforløb, hvor elevene bl.a. undersøger, hvad sund aftensmad koster.

Tilmelding

Tilmelding sker til skolehaveleder, Janneke Pedersen, på mail eller telefon.

Ved tilmelding oplyses:

 • skole
 • klassetrin
 • antal deltagere
 • kontaktoplysninger (mail, tlf. nr)
 • ønsker til besøgsdage
 • andre relevante oplysninger.

Det er muligt at søge transporttilskud til 3 besøg via KLC Viborg. Transport til de resterende besøg, sørger den enkelte skole selv for

Hvis det er vanskeligt med transport til Asmildkloster mere end 3 gange, kan vi aftale et lokalt tilrettelagt forløb med 3 gange i haven og evt. kombineret med besøg af skolehaveformilder på jeres skole.

Tlf.nr. 21383143
Tilmeldingsfrist
01.04.2023