Gratis

Skills for 8. klasser 2023

Beskrivelse

Mød erhvervsskolerne i Viborg d. 18/9, 19/9, 20/9 og 21/9 i uge 38 2023!

SOSU-skolen, Asmildkloster Landbrugsskole og Mercantec inviterer alle 8. klasser til en dag fyldt med tempo og udfordringer til både hoved og hænder. Dagen er krydret med opgaver, der kan få eleverne til at reflektere over egne ønsker og muligheder. Intentionen med dagen er at gøre eleverne mere nysgerrige i forhold til de over 100 uddannelser på erhvervsskolerne. Uddannelser som både kan føre til en spændende karriere, et liv som selvstændig og bruges som springbræt til en videregående uddannelse. Alle elever og lærere vil deltage i konkurrencer og prøve egne SKILLS af i løbet af dagen.

Aktiviteter

SKILLS for 8. klasser bliver afviklet over 3 timer: enten fra 8.30-11.30 eller fra 11.30-14.30. Hver klasse kommer rundt på 7 spændende poster med opgaver, som eleverne skal løse.

Uanset om I er på det hold, der starter kl. 8.30 eller kl. 11.30, har vi fælles opstart i Kantinen (Bistro 9) på H.C. Andersens Vej 9 - og vi har fælles afslutning på Læringstrappen i vores GF1-område.

Ved dagens afslutning (kl. 11.15-11.30 for formiddagshold og kl. 14.15-14.30 for eftermiddagshold) kårer vi den klasse, der har klaret sig bedst.

Der sendes min. én underviser med pr. klasse.

Den enkelte klasse skal følges samlet rundt sammen med deres underviser.

Eleverne, såvel om deres undervisere, kender formålet med dagen, og de kender dagens gang i grove træk. Under "Undervisningsmateriale" vil vi løbende lægge informationsbreve op, hvor I kan se, hvornår I skal deltage, hvilke andre skoler/klasser, der også kommer pågældende dag, tidsplan for de enkelte poster og meget andet.

Forberedelse

Det forventes, at man på skolerne forbereder eleverne til SKILLS-dagen, ligesom man laver en efterbehandling af dagen. Se under "Undervisningsmateriale". Materialet her kan hjælpe elever og lærere til at perspektivere til SKILLS-dagen og sætte fokus på erhvervsuddannelserne. Se evt. film om karrierelæring her.

Efterbehandling

Det forventes, at man på skolerne forbereder eleverne til SKILLS-dagen, ligesom man laver en efterbehandling af dagen. Se under "Undervisningsmateriale". Materialet her kan hjælpe elever og lærere til at perspektivere til SKILLS-dagen og sætte fokus på erhvervsuddannelserne. Se evt. film om karrierelæring her.

Formål

  • At øge elevernes nysgerrighed i forhold til erhvervsuddannelserne i Viborg.
  • At nuancere elevernes kendskab til undervisningen på en erhvervsskole.

Eksempler fra Fælles Mål:

Uddannelse og Job - Der arbejdes med kompetenceområdet "Fra uddannelse til job", hvor eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder. Der arbejdes ligeledes med kompetenceområdet "Personlige valg", hvor eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger.

Sted
Mercantec
H.C. Andersensvej 7-9
8800 Viborg

Der er fælles opstart i Kantinen (Bistro 9) på H.C. Andersens Vej 9, og der er fælles afslutning på Læringstrappen i vores GF1-område.

Undervisningsmateriale

Materiale og øvelser til forberedelse

Tilmelding

Vi har plads til 56 klasser fordelt over de fire dage. Tilmeldingen kører efter "først til mølle"-princippet.

Tilmeldingsfrist
08.06.2023
Tilmelding