Gratis

Skills for 8. klasser

Beskrivelse

Mød erhvervsskolerne i Viborg 19/9, 20/9 , 21/9 og 22/9 2022

Skills for 8. klasser bliver afviklet over 3 timer hvor hver klasse skal besøge 7 forskellige poster. I vedhæftede 2. informationsbrev (Se under "Undervisningsmateriale") kan I se, hvornår I skal deltage, hvilke andre skoler/klasser der også kommer pågældende dag, tidsplan for de enkelte poster og meget andet. Der deltager 7 klasser ad gangen og man følges med sin egen klasse hele tiden. 

I får en dag fyldt med tempo og udfordringer til både hoved og hænder - krydret med opgaver, der kan få eleverne til at reflektere over egne ønsker og muligheder. Intentionen med dagen er at gøre eleverne mere nysgerrige i forhold til de over 100 uddannelser på erhvervsskolerne. Uddannelser som kan føre til et godt job, et liv som selvstændig eller bruges som springbræt til en videregående uddannelse.
Alle elever og lærere vil deltage i konkurrencer og prøve egne SKILLS af i løbet af dagen.

Aktiviteter

Uanset om I er på det hold der starter kl. 8.30 eller kl. 11.15, starter vi fælles op i Kantinen på H.C. Andersens Vej 9 - og vi slutter fælles af på læringstrappen i vores GF1-område.

Klassen kommer i løbet af dagen rundt på 7 spændende poster, og der vil på alle poster være en opgave, som eleverne skal løse. Ved dagens afslutning (kl. 11.30 for det første hold og kl. 14.15 for det sidste hold) kårer vi den klasse der har klaret sig bedst. Dagens samlede vinder skal efterfølgende repræsentere Viborg Kommune til DM i skills for 8. klasser, som foregår i Fredericia d 3/2 2023. Information om hvem der er de samlede vindere, får klasserne først når de fire skills-dage er ovre.

Vinderklasserne får dækket transportudgifterne til konkurrencen, og de får frokost på dagen.

Forberedelse

Forventninger til jer:

  • Der bruges tid på at forberede eleverne på dagen. Dette gør I bl.a. ved at arbejde med materialet, som I kan finde i dette KLC-forløb under "Undervisningsmateriale", som også sendes til kontaktpersoner og skolens ledelse.
  • Der sendes min. én underviser med pr. klasse.
  • Den enkelte klasse skal følges samlet rundt sammen med deres underviser.
  • Eleverne, såvel om deres undervisere, kender formålet med dagen, og de kender dagens gang i grove træk.
Efterbehandling

Det forventes, at man på skolerne forbereder eleverne til Skills-dagen, ligesom man laver en efterbehandling af dagen. Se vedhæftet en pdf med gode links under "Undervisningsmateriale". Materialet kan hjælpe elever og lærere til at perspektiverer skills-dagen og sætte fokus på erhvervsuddannelserne. Se evt. film om karrierelæring her.

Formål

At øge elevernes nysgerrighed i forhold til erhvervsuddannelserne i Viborg.
At nuancere elevernes kendskab til undervisningen på en erhvervsskole.
Gennem konkurrencer til Skille for 8. klasser findes to vinderklasser, som skal repræsentere Viborg Kommune til DM i Skills.

Eksempler fra Fælles Mål
Uddannelse og Job - Der arbejdes med kompetenceområdet "Fra uddannelse til job", hvor eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder. Der arbejdes ligeledes med kompetenceområdet "Personlige valg", hvor eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger.

Sted
Mercantec
H.C Andersens Vej 9
8800 Viborg
Undervisningsmateriale

1. informationsbrev

2. informationsbrev

3. informationsbrev

Materiale og øvelser til forberedelse