Rigets by i midten

Beskrivelse

På denne byvandring fortæller vi om, hvordan mødestedet Wibergis blev til byen Viborg. Vi fortæller, hvordan byen voksede og udviklede sig i middelalderen, og hvordan vi i dag kan se spor efter middelalderens Viborg i gaderne. Viborg var gennem 600 år det centrale mødested i Jylland for konge, kirke, lov og ret. Viborg var rigets by i midten. 

Aktiviteter

Vi går en runde i byen fra Borgvold, over Domkirkepladsen, videre til Volden, gennem Sct. Mogensgade, op til Nytorv, og tilbage til Domkirkenpladsen igen. 
Den guidede tur appellerer til elevernes egen nysgerrighed og inviterer til dialog omkring magt i dag. 

Forberedelse

Det er en god idé, at eleverne har haft om middelalderen, og at de har hørt om Christian d. 4.

Husk fornuftigt tøj og fodtøj.

Efterbehandling

Turen giver inspiration til yderligere snak om arvefølgen og monarkiet i Danmark i dag. Hvordan er monarkiet anderledes i dag end i middelalderen? Turen giver også inspiration til en snak om magt generelt.

Hvem har magten i Danmark i dag?

Formål

Formålet er, at eleverne stifter bekendtskab med den danmarkshistorie, som knytter sig til Viborg. Eleverne får en forståelse for, hvordan magten har ændret sig i Danmark gennem tiden. Eleverne får skubbet til deres nysgerrighed i forhold til deres by.

Eksempler fra Fælles Mål
Historie -

Der arbejdes med kompetencemålet 'kronologi og sammenhæng', hvor eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder - herunder har eleven viden om konsekvenser af samspil mellem dansk historie og omverden.

Der arbejdes med kompetencemålet 'historiebrug', hvor eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder - herunder kan eleven forklare historiske fortællingers sammenhæng med fortidsfortolkninger og nutidsforståelser.

Sted
Mødested
På toppen af knolden på Borgvold
8800 Viborg
Tilmelding

Send en mail til vibmus [at] viborg [dot] dk

Husk, at oplyse ønsket forløb, tid og dato, samt kontaktinformation, klassetrin, antal børn og voksne, EAN nr. eller CVR. 

Telefontid mandag til torsdag kl 9-15, fredag kl 9-13.

Tlf.nr. 87 87 38 38