Gratis

Real or Fake News? 8.-10. kl

Beskrivelse

Fokus på kildekritik er mere aktuelt end nogensinde før, særligt med nettets overflod af Fake News. I Virtual Reality-spillet ”Real og Fake News?” og det tilhørende læringsforløb får I en sjov, spændende og anderledes oplevelse af arbejdet med kildekritik. ”Real or Fake News?” er et socialt læringspil i Virtual Reality. Spillet kan bedst beskrives som et rollespil, der integrerer et VR-univers, som sætter scenen og driver spillet fremad. Forløbet styrker elevernes evne til at forholde sig kritisk til den viden og information, som de møder online, ved at give dem konkrete værktøjer og præsentere dem for Faktalink.

Aktiviteter

Læringsforløbets længde er 2 timer og indeholder:

  • Dialog med elever med udgangspunkt i PowerPoint-præsentation 
  • Forberedelse til spil med rollekort 
  • Virtual Reality-spil 
  • Opsamling med klassen

 

LÆRERENS OPGAVER Klassens lærer skal være tilstede og hjælpe med opdeling i hold og grupper. Da selv spillet kun kan afvikles med ½ klasse, har læreren ansvaret for den anden halvdel. Der findes en Quiz, som eleverne laver.

Forberedelse

For at give eleverne den bedste oplevelse med spillet, skal de inden besøget sætte sig ind i emnet og læse eller skimme de to artikler på Faktalink om atomkraft og Tjernobyl.

https://faktalink.dk/titelliste/tjer

https://faktalink.dk/atomkraf

Kontaktpersonen på biblioteket skal have kontaktoplysninger (mail og mobilnummer) på den lærer, der booker undervisningen, og den eller de lærerer, som deltager i undervisningen.

Hvis eleverne skal oprettes som bruger i forbindelse med besøget skaber læreren et overblik over, hvor mange elever, der ikke er oprettede som lånere. De elever som ikke er oprettede skal udfylde en forældrefuldmagt, som sendes til biblioteket forinden besøget. Forældre tilladelsen findes her under "Undervisningsmaterialer"

Efterbehandling

Som opfølgning på spillet kan læreren hjemme på skolen:

  • Lade klassen arbejde videre med artiklen.
  • Arbejde med de sociale medier. Hvordan kunne Planet Green have brugt de sociale medier i forhold til fake news?
  • Lave et borgermøde med tilhængere og modstandere med overskriften EFTER ULYKKEN – skal vi være bange for atomkraft?

Formål

At styrke elevernes evne til at forholde sig kritisk til den viden og information, som de møder online, ved at give dem konkrete værktøjer og præsentere dem for Faktalink

Eksempler fra Fælle Mål
Eleverne kan kritisk vurdere bruger- og ekspertproduceret viden fra digitale kilder. Eleverne kan anvende Faktalink som kilde til fremtidige projekter og opgaver.
Historie - Der arbejde med kompetenceområdet Kildearbejde, hvor eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger. Fx. Eleven kan udvælge kilder til belysning af historiske problemstillinger.
Samfundsfag - Der arbejdes med kompetenceområdet Samfundsfaglige metoder, hvor eleven kan anvende samfundsfaglige metoder. Fx. eleven har viden om informationssøgning, herunder med digitale medier.

 

Sted
Viborg Bibliotekerne
Vesterbrogade 15
8800 Viborg

Forløbet kan foregå i TestLab på Hovedbiblioteket, på dit lokalbibliotek eller på skolen

Undervisningsmateriale
Tilmelding

Tilmelding skal ske seneste tre uger før afholdelse af forløbet.

Tilmelding