Gratis

Naturpleje - biodiversitet og invasive arter

Beskrivelse

Det danske landskab gror til, og vi hjælper gerne i flok, med at skabe bedre forhold for truede dyre og plantearter. Vi bliver klogere på planter og dyrs økologi og deres rolle i naturens nedbryderkredsløb.

Aktiviteter

Afhængigt af jeres fokus i undervisningen kan naturplejen bestå af høslet med le, gyveloptræk eller træ/buskefældning.

Alle introduceres til brugen og sikkerheden i forbindelse med det nødvendige grej.

Økologien og baggrunden for naturpleje på lokaliteten gennemgås.

Obs: Ønsker I at slå med le og er I mere end 15 på holdet, skal holdet deles i to, som skiftes til at deltage i aktiviteten. I kan enten selv stå for en sideløbende aktivitet, eller hvis muligt stiller Naturskolen op med en ekstra naturvejleder.

Forberedelse

I har gennemgået begreberne biodiversitet og invasive arter.

En god dag på Naturskolen

Efterbehandling

Diskuter om det er vigtigt, at vi plejer naturen og derved bibeholder de forskellige naturtyper, vi har i det danske landskab.

Stikord: Biologi, landskab, biodiversitet, samarbejde

Bevægelse: Forvent en dag med høj bevægelse

Formål

At opnå kendskab til metoderne og formålet med god naturpleje samt opnå forståelse for begrebet "naturtyper".

Eksempler fra Fælles Mål

Natur/teknologi arbejdes der med kompetenceområde undersøgelse, hvor eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen. Der kan ligeledes arbejdes med perspektivering, hvor eleven har viden om menneskets påvirkning af naturområder gennem tiden.

Biologi arbejdes der med kompetenceområder undersøgelse og perspektivering med særligt fokus på økosystemer. Eleven kan fx. diskutere miljøpåvirkningers betydning for biodiversitet.

Sted
Naturskolen i Viborg Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

Høslet kan f.eks. foregå ved Dollerup Mølle (Dollerupvej 184, 8800 Viborg) eller KLostermarken ved Viborg. I kan komme enten på cykel eller i bus. Andre lokaliteter for naturpleje med gyveloptræk eller træfældning er Hjermind Mose, Filsø Mose,  Klostermarken eller jeres eget naturområde.