Gratis

Naturlyrik

Beskrivelse

Lad lyrikken vokse i naturen.

Aktiviteter

Vi går ud i naturen og lader os inspirere til selv at skrive digte.
Vi arbejder f.eks med korte digte i bunden form: 11– ords digte, HAIKU, lodrette trædigte osv.
Derefter kan vi udvide til rimede digte, sange og knækprosa.
I aktiviteten lægger vi også analyser og tolkninger af digternes digte.

Aktiviteten kan tilpasses elever på alle klassetrin.

Forberedelse

I kan have arbejdet med lyrik og digtning hjemmefra.

En god dag med Naturskolen

Efterbehandling

Hjemme på skolen kan I arbejde videre med evt. digte eller inspiration I har fået med fra dagen.

Bevægelse: Forvent en dag med lav bevægelse

Stikord: litteratur, digte, inspiration

Formål

Formålet med aktiviteten er at eleverne prøver sig med at digte og analysere digte og lader sig blive inspireret af naturen.

Eksempler fra forenkelede fælles mål:
Dansk - Der arbejdes indenfor kompetanceområderne fremstilling, fortolkning og kommunikation. Eleven kan fx. udtrykke sig kreativt og eksperimenterende. Eleven har fx. viden om sammenhæng mellem virkemidler og budskab i tekster. Eleven har fx. viden om kendetegn ved tale, skrift samt ved visuelle og auditive modaliteter.

Sted
Naturskolen i Viborg Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

På Hald, Jægerhytten, Undallslund eller i et andet inspirerende stykke natur.