Gratis

Maskinernes muskler

Beskrivelse

På Hydraflex designer og producerer de hydrauliske cylindre. I dette forløb lærer eleverne, hvordan de hydrauliske systemer kan bruges til mange formål. Systemerne gør fx gummigeden i stand til at løfte tonsvis af materialer og liften i stand til at løfte en bil ved mekanikeren. Forløbet kan bruges i matematik i arbejdet med geometri, 3D-tegning og design. Det kan også inddrages i et naturfagsforløb, hvor der arbejdes med teknologi, kræfter og tryk.

Aktiviteter

På besøget hører I om virksomheden og de hydrauliske cylindrenes opbygning og funktion. I får en rundvisning og ser, hvordan cylindrene fremstilles på højteknologisk udstyr. I møder medarbejdere med forskellige uddannelser og arbejdsopgaver, lige fra konstruktøren som 3D-tegner produkterne til industriteknikeren, som programmerer de maskiner og robotter, der producerer delene til cylindrene.

Forberedelse

Eleverne er fortrolige med rumlige figurer og geometriske begreber som rumfang og areal. Eleverne skal kende til de naturfaglige begreber tryk, kræfter og gearing. Hvis muligt kan principperne i et hydraulisk system undersøges ved hjælp af plastsprøjter med vand, som er forbundet med slanger. Systemerne fungerer ved et væsketryk, som presser på et stempel i en såkaldt hydraulisk cylinder.

Efterbehandling

I kan udnytte jeres viden til at konstruere modeller af maskiner, som udnytter hydrauliske systemer. Se eksempler her.
I kan dimensionere og tegne en hydraulisk cylinder med udgangspunkt i den case, I møder ved besøget.

Formål

Eleverne får indblik i en lokal virksomhed og ved mødet med de ansatte, som kan fortælle om deres arbejdsopgaver og uddannelse, bliver de klogere på deres fremtidige uddannelsesvalg.
Eleverne stifter bekendtskab med produktion af en teknologi, som spiller en afgørende rolle i vores samfund.

Eksempler fra Fælles Mål
Fysik/Kemi - Eleven har viden om råstoffer og produktionsprocesser
Matematik- Eleven har viden om metoder til at fremstille præcise tegninger, herunder med digitale værktøjer.

Sted
Hydraflex a/s
Fanøvej 10
8800 Viborg
Undervisningsmateriale

Gyldendals lærlingsportal om tryk

Inspiration til eksperimenter med tryk og hydraulik

"Tryk og hydraulik : eksperimenter og opfindelser" af Ole Haubo Christensen

UU Viborg har udviklet materiale, som kan benyttes som supplement til forløb i samarbejde med virksomheder. Et materiale som understøtter Uddannelse og Job undervisningen.

Tilmelding