Gratis

Maskinernes muskler

Beskrivelse

Hvorfra kommer den kraft, som gør gummigeden i stand til at løfte tonsvis af materialer? Eller gør at liften kan løfte jeres bil ved mekanikeren?
Svaret er et hydraulisk system, hvor et væsketryk presser på et stempel i en såkaldt hydraulisk cylinder. 

Aktivitet
På Hydraflex designer og producerer de hydrauliske cylindre til mange formål. På besøget vil I høre om virksomheden og cylindrenes opbygning og funktion. I får en rundvisning og oplever, hvordan cylindrene fremstilles på højteknologisk udstyr. I kommer til at møde medarbejdere med forskellige uddannelser og arbejdsopgaver, lige fra konstruktøren som 3D-tegner produkterne til industriteknikeren, som programmerer de maskiner og robotter, der producerer delene til cylindrene.

Besøget er oplagt i forbindelse med:

- Matematikforløb, hvor der er fokus på geometri, 3D-tegning og design
- Naturfagsforløb hvor der arbejdes med teknologi, kræfter og tryk.

Forberedelse
Eleverne er fortrolige med rumlige figurer og geometriske begreber som rumfang og areal. At eleverne kender til de naturfaglige begreber som tryk, kræfter og gearing. Hvis muligt kan principperne i et hydraulisk system undersøges ved hjælp af plastsprøjter med vand, som er forbundet med slanger. 

Efterbehandling
I kan udnytte jeres viden til at konstruere modeller af maskiner som udnytter hydrauliske systemer. Se eksempler her.
I kan dimensionere og tegne en hydraulisk cylinder med udgangspunkt i den case I møder ved besøget.

Formål

Eleverne får indblik i en lokal virksomhed og ved mødet med de ansatte, som kan fortælle om deres arbejdsopgaver og uddannelse, bliver de klogere på deres fremtidige uddannelsesvalg.
Eleverne stifter bekendtskab med produktion af en teknologi, som spiller en afgørende rolle i vores samfund.

Eksempler fra forenklede fælles mål:
Fysik/Kemi - Eleven har viden om råstoffer og produktionsprocesser
Matematik- Eleven har viden om metoder til at fremstille præcise tegninger, herunder med digitale værktøjer.

Undervisningsmateriale
Gyldendals lærlingsportal om tryk
Inspiration til eksperimenter med tryk og hydraulik
"Tryk og hydraulik : eksperimenter og opfindelser" af Ole Haubo Christensen
Tilmelding