Gratis

Krible krable

Beskrivelse

Overalt omkring os er der smådyr. Nogle siger, at man aldrig er længere end to meter væk fra en edderkop. I hvert fald kribler og krabler det næsten hvorend man kigger efter. De små dyr, insekterne, sneglene, edderkopperne, bænkebiderne m.fl. er gennem millioner af år udviklet til de omgivelser og det liv de har. Ved at kigge nærmere på dem kan vi lære meget om tilpasninger, forsvar, camouflage m.m.
En faglig dag i naturen, hvor I bør forvente middel bevægelse.

Aktiviteter

Vi undersøger et områdes insekt- og smådyrsfauna ved at indsamle områdets arter. Vi går nysgerrigt og begejstret til værks og roder og graver os frem til dyrene. I skal inden besøget tage stilling til, om I ønsker at arbejde med krible krable-dyr på LAND eller i VAND.

Udover feltundersøgelse kan en krible krable dag også indeholde:

Lege, der fortæller om dyrenes levevis.
Bioblitz, hvor vi undersøger forskelle og ligheder på så mange smådyr vi kan finde i et begrænset område i et begrænset tidsrum (nyt materiale udkommer april 2021).
Afprøvning af forskellige fangstmetoder.
 

Forberedelse

Inden besøget på Naturskolen kan I arbejde indgående med en eller flere specifikke arter eller med et udvalgt levested (fx skoven, engen eller søen).

En god dag på Naturskolen

 

Efterbehandling

Hjemme på skolen kan I arbejde videre med specifikke arter eller begreber, I er blevet introduceret til under besøget på Naturskolen. I kan fx komme ind på fødekæder eller insekter som en fødevareresource. Vi hjælper også gerne med at lave et terrarium til hjemme i klassen, så I kan observere dyrene over længere tid.
I kan også afholde bioblitz på skolens arealer og sammenligne med en bioblitz lavet ved Naturskolen.

Formål

Formålet med aktiviteten er, at eleverne får begyndende artskendskab inden for krible krable-dyr, at de får kendskab til nogle af de forskellige levesteder de små dyr indtager, og at de får kendskab til begreber som tilpasning, fuldstændig og ufuldstændig forvandling, mimicry m.fl.

Sted
Naturskolen i Viborg Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg

Denne aktivitet kan afhængigt af jeres fokus foregå på alle Naturskolens lokaliteter eller i et egnet stykke natur nær jer.